Kontakt

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu (PREROD)

Sládkovičova 10 (zadný vchod budovy základnej školy)

034 01 Ružomberok

0918 530 171

rkprerod@ruzomberok.sk

Korešpodenčná adresa / fakturačné údaje:

Mesto Ružomberok

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu (PREROD)

Námestie A. Hlinku 1098/1

034 01 Ružomberok

IČO: 00315737

DIČ: 2021339265

Dokumenty na stiahnutie:
Štatút PREROD_2021
Správy o činnosti:
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu PREROD_správa_2022_2023
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu_správa_šk.rok2020_2021
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu_správa_šk.r.2019_2020
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu_správa_šk.r.2018_2019
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu_správa_šk.r.2017_2018
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu_správa_šk.r.2015_2016
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu_správa_šk.r.2014_2015
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu_správa_šk.r.2013_2014