Kontakt

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu (PREROD)

Sládkovičova 10 (zadný vchod budovy základnej školy)

034 01 Ružomberok

0918 530 171

rkprerod@ruzomberok.sk

Korešpodenčná adresa / fakturačné údaje:

Mesto Ružomberok

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu (PREROD)

Námestie A. Hlinku 1098/1

034 01 Ružomberok

IČO: 00315737

DIČ: 2021339265

Dokumenty na stiahnutie:
Štatút PREROD_2021