Prerod TEAM – peer skupina

PREROD tím je skupina dobrovoľníkov, ktorá sa stretáva v našom centre každé 2 týždne. Je priestorom budovania priateľstiev, vlastného zdokonaľovania a ponúknutia svojich darov a talentov v prospech iných detí a mladých ľudí.

PREROD tím nám pomáha pri našich aktivitách s deťmi – výlety, tábory, športové aktivity, street – akcie a pri organizovaní ďalších podujatí pre deti aj dospelých.

PREROD v osobnom živote,

PREROD v Tvojej rodine,

meňme SPOLU seba a svet !

+ s LÁSKOU +