Prerod

PREROD ako zariadenie pracujúce pre deti, mládež, rodinu.
PREROD ako miesto, kde nie si sám, kde si prijatý.
PREROD ako šanca na zmenu.
PREROD ako priestor na rozvoj Tvojich darov a talentov.
SME TU. A TY?