Preventívne programy

školám ponúkame programy primárnej a sekundárnej prevencie vzniku závislostí