Intervenčné programy

Základným a stredným školám tiež ponúkame intervenčný program do triednych kolektívov, kde sú narušené sociálne vzťahy, prípadne dochádza k ubližovaniu (šikanovaniu).

Program pozostáva z: