SpoluOnTheWay – mobilný nízkoprah

Preroďáci na festivale Medzi Nami aj s karavanom

Prevádzkujeme vďaka podpore:

V roku 2023 sme našu mobilnú službu obohatili novým športovým vybavením a aktivitami vďaka podpore nášho projektu „Šport PRE-Radosť-Odvahu-Dobro!“ Nadáciou SPP.

V roku 2022 sme získali od Nadácie Centra pre filantropiu pri spoločnosti Kaufland podporu na realizáciu projektu „Z izby, na ulicu, s novými kamošmi, spolu spoznajme kraj.“, ktorého cieľom bolo vytiahnuť deti a mladých z virtuálneho priestoru na ulicu, k novým osobným vzťahom, kontaktom, priateľstvám, zážitkom a tiež uprostred utečeneckej krízy do tohto procesu socializácie a integrácie zapojiť aj nových ukrajinských kamarátov, pribúdajúcich v našom meste a spolu s nimi objavovať v letných mesiacoch krásy nášho kraja.

KARAVAN – SPOLUONTHEWAY – je terénnou mobilnou sociálnou službou Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu PREROD, prostredníctvom ktorej sú aktuálne k dispozícií deťom, mládeži a dospelým  terénny soc.pracovníci, komunitný pracovníci, dobrovoľníci a zástupcovia partnerských organizácií, na zmysluplné trávenie voľného času, identifikovanie  potrieb a návrhov a pomoc k v krízových životných situáciách.

Aktuálne pôsobí v popoludňajších hodinách od apríla do októbra v troch lokalitách Ružomberka – Roveň, Klačno – skate park, Rybárpole – Textilná, Silbigerova ul.

Ako to začalo:

V roku 2021 sme rozvinuli v Meste Ružomberok novú terénnu službu – prostredníctvom mobilného nízkoprahu – v karavane. Vďaka podpore nášho projektu „Prerod kára, nádej dáva“ Nadáciou Slovenskej sporiteľne a zapojeniu sa partnerských organizácií sme sa priblížili počas pandemickej doby k deťom, mladým, aj dospelým v ich prirodzenom prostredí, priamo na sídliskách, na ulici. Do troch lokalít – Klačno, Roveň, Silbigerova-Textilná ul. sme vďaka spolupráci 18 odborníkov a dobrovoľníkov priniesli voľnočasové záujmové preventívne aktivity, sociálne poradenstvo, komunitnú prácu, formačný program pre deti a zapojili ich do činností jednotlivých subjektov…

Viac o aktivitách projektu:

PREROD kára, nádej dáva…

Spoločne..na ceste

V skateparku..s karavanom

Putujeme ďalej…

Pred školou na Rovni,tradične v skateparku, pod lipou v Rybárpoli…

Spod lipy ku vodopádu…

A nekončíme..v našej spoločnej ceste „ontheway“ pokračujeme ďalej…