Blog

PREROD kára, nádej dáva…

čoskoro pripravení na novú mobilnú službu

Na školskom dvore Základnej školy na ulici Sládkovičova, v ktorej aktuálne sídli Nízkoprahové centrum pre deti a rodinu PREROD, je už niekoľko dní zaparkovaný obytný karavan. Dôvodom nie je, že sa areál školy mení na kemp, v dôsledku podpory miestneho turizmu a zavretých ubytovacích zariadení. Karavan tam stojí z dôvodu prípravy na novú mobilnú sociálnu službu Mesta Ružomberok „mobilný nízkoprah“.

O podporu tohto projektu „PREROD kára, nádej dáva“ sa prostredníctvom PRERODu úspešne uchádzalo v Nadácii slovenskej sporiteľne. Táto podporila projekt v grantovom programe „#mámnato špeciál“, v oblasti podpory inovácií v sociálnej oblasti.Cieľom projektu je „vydať sa na cestu“, s touto terénnou sociálnou službou za klientmi, deťmi, mladými, aj dospelými, ktorí potrebujú v týchto neľahkých časoch spolupatričnosť, podporu, pomoc a priblížiť sa k nim v ich prirodzenom prostredí. Preto sme do spolupráce pozvali tím ľudí z organizácií a služieb pôsobiacich v Ružomberku.

projekt realizujeme aj vďaka jej podpore

Prostredníctvom mobilného karavanu budeme v menších tímoch, pozostávajúcich z terénnych sociálnych pracovníkov mesta, pracovníkov komunitných centier Úsmev ako dar a Bratskej jednoty baptistov Ružomberok, zamestnancov PRERODu a ďalších dobrovoľníkov rotovať po ružomberských sídliskách a lokalitách. V testovacej projektovej fáze sú naplánované lokality Klačno, Roveň a Rybárpole, v ktorých budeme od mája do jesene oslovovať cieľové skupiny (deti, mladých aj dospelých), zisťovať ich potreby a ponúkať služby sociálneho poradenstva, sociálnej pomoci, preventívne záujmové aktivity priamo „na ulici“. V súčasnosti prebieha príprava tímu, vzhľadom k opatreniam online formou, pod vedením Petra Kulifaja z OZ Mládež ulice, ktoré vykonáva terénnu sociálnu prácu s mládežou v hlavnom meste a čoskoro sa stretnete s pracovníkmi a dobrovoľníkmi aj na ulici pri prvotnom mapovaní terénu. Služby budú vykonávané podľa aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení a pandemického plánu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Zatiaľ žiadne komentáre


Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *