Blog

Žiacka výzva MAJÁK 22/23

Po roku, tu máme opäť výzvu pre školské kolektívy, základných a stredných škôl v okrese Ružomberok. V spolupráci s kolegami z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, sme pripravili výzvu „Maják 2023“, v ktorej sa majú možnosť pedagógovia so svojimi žiakmi/študentmi zamyslieť, čo je ich majákom v rozbúrených vodách života a vytvoriť o tom spoločnú kolektívnu…

Medzinárodný október v PRERODe

Začiatkom októbra naše zariadenie poctili svojou návštevou 2 zaujímaví mladí ľudia. Obidvaja študujú aktuálne na Katolíckej univerzite v Ružomberku, medzinárodný študijný program sociálnej práce s deťmi a mládežou. Noah, študent z Nigérie, nás obohatil svojou spontánnosťou, energiou a humorom. Deti v skupinách aj na školách si mohli precvičiť svoje jazykové zručnosti a komunikovať s ním…

Šup spolu do nového školského roka…

Nový školský rok sme začali v prerode aktívne. Po letných zážitkoch a aktivitách sme sa za deťmi opäť vybrali do ich lokalít, aby sme pospomínali na všetko pekné, čo sme zažili a vtiahli ich do našich skupín a programov a tiež ponúk partnerských organizácií – komunitné centrá, Detská misia…podľa toho čo majú radi a čo…

Krásny záver prázdnin pred galériou, na turnaji, aj guláši…

Vďaka našej spolupráci s Komunitným centrom Úsmev ako dar a Fotobežkou – Zuzkou Hruškovou z Galérie Ľ.Fullu, s ktorými prepájame svoje sily aj v mobilnej službe na ulici pri karavane, sme záver prázdnin prežili spoločne s deckami na 3 skvelých podujatiach. Prvé +- 2 metre pred galériou pod Zuzkinou taktovkou sme prežili pekné priblíženie rómskej…