Blog

Hľadaj, vnímaj, cíť – maj odvahu žiť.

…to bola téma tohtoročnej žiackej výzvy pre triedne kolektívy, ktorú sme vyhlásili v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie Ružomberok začiatkom tohto roka pre triedne kolektívy.

Zapojilo sa do nej svojimi kreatívnymi triednymi výtvormi 7 kolektívov a dňa 19.3.24 sme sa stretli na osobnom vyhodnotení a ocenení všetkých kolektívov. Stretnutie sme začali úvodným privítaním inšpiratívnymi slovami zo strany odborného garanta Prerodu PhDr. Jaroslava Rakučáka a pani vedúcej školstva z Mestského úradu Ružomberok pani PaedDr. Janky Lokajovej, ktorá 130 prítomných žiakov a 10 pedagógov pozdravila a v mene Mesta Ružomberok poďakovala za zapojenie sa do výzvy a aktivitu.

Po odprezentovaní všetkých diel žiakmi a ich učiteľkami sme si dali chutné, občerstvenie, ktoré nám pripravili študenti Spojenej školy obchodu a služieb v Ružomberku a po ňom porota z CPP (PhDr. Bachanová a Mgr. Sálusová) a Prerodu (PhDr. Rakučák, Mgr. Hýrošová, Bc. Jančík) začala slovné oceňovanie každého originálneho diela. Každý zo zúčastnených tvorivých kolektívov sa podieľal na bodovaní diel a prispel tak k záverečnému ohodnoteniu víťazného kolektívu, ktorým sa tento rok stal:

Kolektív 6. B o základnej školy na Bystrickej ceste v Ružomberku pod vedením triednej pani učiteľky Táničky Papčovej, ktorý vyhrali vstup do Aqacity Poprad pre kolektív a wellness pre pani učiteľku.

GRATULUJEME a ĎAKUJEME VŠETKÝM ZÚČASTNENÝM !

  1. kolektív 6.B pod vedením Tatiany Papčovej – ZŠ Bystrická cesta Veľmi pekné dopĺňanie verbálneho slova (hľadanie nemateriálnych vecí – pokoj, pomoc, láska, kamarátstvo) so sugestívnym neverbálnym znázornením rukami (tiene rúk); poukázanie na to, čo nás pri hľadaní obmedzuje (neistota, domýšľavosť, reči iných, hodnotenie…) a bráni nám vidieť možnosti kamarátstiev, ktoré máme na dosah. pekné ukončenie – všetky deti : Tak hľadaj, vnímaj, cíť, maj odvahu vyjsť zo svojho tieňa, kreatívne prepojenie príbehu ako návodu k búraniu predsudkov medzi deťmi a budovanie kamarátstva a tieňohry búrajúcej bariéry k hľadaniu skutočných hodnôt
  • kolektív 5.ročníka Základnej školy Andreja Hlinku v Černovej pod vedením Janky Papčovej – proces hľadania záľub cez rôzne aktivity, rozvíjania talentu – nevzdávať sa, pekne znázornený proces hľadania na situácii chlapca – poukázanie na možnosti sebarealizácie, hľadania motivácie a vzorov, kvalitné video spracovanie príbehu hľadania chlapca s reálnymi návodmi, inšpiráciami od detí, ktoré napomohli nájsť „to svoje“, vzájomná podpora medzi deťmi, ukázanie celoškolského prístupu k prevencii cez vytváranie bezpečných zákutí, vzťahov a grafických podporných prvkov na škole.
  • kolektív 6.B zo Základnej školy Zarevúca pod vedením Lucie Krivdovej – krásna myšlienka spoločného hľadania, uvedomovania a rozvíjania svojich záujmov/záľub/talentov a súčasne rozvíjania, utužovania priateľstiev/vzťahov. Zaujímavé spracovanie trávenia voľného času bezpečnejšími spôsobmi, ktoré utužujú vzťahy, pestrá paleta návodov – hľadaní pre rozličné tipy detí, vtipné a kvalitné video spracovanie, práca s reálnymi situáciami detí vyťahujúcich ich do nových zážitkov a skúseností.
  • kolektív 6. A zo Základnej školy Klačno pod vedením Janky Baďovej a Gabriely Krakovskej – tvorivé vytváranie slnka malých zmien. Krásny spoločný výtvor – slnko s lúčmi z rúk, ktoré deti vytvorili. Vyjadrenia k tomu, čo deťom výzva priniesla. Pekný koniec s aktuálnym zamýšľaním či a ako učíme deti vzťahom, dlhodobejšia práca s deťmi na cieľoch, motiváciách, osobné vyjadrenia detí, čo im výzva dala, pekné zábery s kolektívom v exteriéri.
  • kolektív 6. + 7. ročníka Základnej školy Andreja Hlinku v Černovej pod vedením Janky Pojezdalovej a Bibiány Klačkovej – originálne prevedenie diela v podobe audioknihy – psychologická prvá pomoc, pekné spracovanie veľmi dôležitých otázok formou odpovedí detí – zastavenie sa, zamyslenie a hľadanie odpovedí na ne je podstatnou súčasťou duševného zdravia (kedy som šťastný, kedy som na seba hrdý, kedy zažívam pokoj, kedy a od koho cítim lásku, čo by mi pomohlo aby som sa mal viac rád). Prepojenie s príbehmi: rozhovor chlapcov, nová spolužiačka – kyberšikana, výborné audio inšpirácie slovami detí a praktické návody ako sa zachovať v rozličných ťažkých situáciách, čo robiť a možnosť uvedomiť si svoje zdroje pre duševnú pohodu, myšlienka, žiaci (herci), video super, inšpirácia, aby sme sa nebáli hovoriť o problémoch
  • kolektív 8. ročníka Základnej školy Andreja Hlinku v Černovej pod vedením Eriky Janigovej – komplexný interaktívny nástroj pre deti, pohybujúce sa v digitálnom prostredí, s praktickými linkmi na dobré riešenia, náučným a zábavným spôsobom prostredníctvom qvízu o wellbeingu a vtipov, ponúka praktické možnosti a riešenia, kde sa prekliknúť k lepšiemu duševnému zdraviu a pohode, pekné spracovanie plagátu – Cesta ako sa lepšie cítiť, motivujúce a graficky pekne stvárnené citáty, pomoc – čísla na Linku detskej istoty, praktický nástroj využiteľný deťmi/aj rodičmi na webovej stránke, či sociálnej sieti školy.
  • kolektív Základnej školy z Ludrovej pod vedení Tatiany Rázgovej – vedenie detí k rozvíjaniu záujmov, kultúrneho cítenia, sebarealizácie, vzájomná podpora medzi deťmi-povšimnutie, ako motivácia k rozvoju talentu, alternatíva k pasívnemu tráveniu voľného času-mobilu, precítený spev a tanec, vnímanie a udržiavanie kultúrneho dedičstva a tradícií.

Zatiaľ žiadne komentáre


Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *