Bezpečne doma – v komunite – pri športe – S PRERODom

Náš projekt “Športuj s PRERODom”, podporený Nadáciou pre deti Slovenska v grantovom programe “Športujem rád a bezpečne” úspešne beží. Vytvorili sa 2 partie chlapcov                         v 2 ružomberských lokalitách (Baničné, Rybárpole), ktorý sa stretávajú na pravidelných tréningoch a spoločnom športovaní pod vedením zamestnanca “nízkoprahu” PREROD. Mapujeme aj podmienky bezpečného športovania detí v ich prirodzenom prostredí a v ďalšej fáze projektu plánujeme tieto predostrieť miestnym poslancom.

V rámci projektu sme sa 4.4.2017 s kolegom zúčastnili workshopu vo Zvolene. Témy, ktoré nám predostreli kolegovia z NDS boli: právna ochrana pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi, poznanie princípov vytvárania bezpečného prostredia pre deti, aktívne zapájanie detí do tvorby bezpečného prostredia, rozvíjanie sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomný rešpekt detí a dospelých. Stretnutie s ľuďmi z celého Slovenska, realizujúcimi svoje projekty bolo zaujímavé a obohacujúce a poznatky zužitkujeme pri realizácii nášho projektu.

Jerryho úvaha

Ponúkame Vám krátku “pôstnu” úvahu nášho Jerryho, aby ste vedeli, akým obohatením môžu byť mladí ľudia, ktorí sú vôkol nás, niekedy nepovšimnutí…všímajme si jeden druhého VIAC…

“Dnes keď som sa tak zamýšľal nad sebou a svetom, v ktorom žijem alebo sa snažím žiť, vyšlo práve toto na povrch…
Každý z nás má právo žiť, milovať a byť milovaný, tak ako si to zaslúži, možno aj viac, preto aby sa mohol rozvíjať, tak ako to cíti a verí.
Tak potom prečo sa navzájom hejtujeme a nenávidíme?? Možno je každý z nás zameraný sám na seba a možno je to zas opačne, chceme každému pomôcť tak ako len môžeme a popritom zabúdame sami na seba, že aj mi musíme z niečoho žiť, existovať, naberať na sile a porozumení…
Myslím, že každý z nás má právo na porozumenie a pomoc okolia, nebuďme tými, ktorí iba hejtujú ľudí ale tými, ktorí sú: preto čo ich robí samými sebou; preto kým sú, nie preto čo od nich žiada spoločnosť, ale preto lebo sa snažia žiť podľa srdca, ktoré majú ukotvené v Nebeskom Ockovi.
Prajem Vám požehnaný a milostivý pôstny čas, kedy si uvedomíme čo robíme zle.”
“Robte pokánie a verte v evanjelium!” (Mk 1,15)

Jarný pobyt

Začiatkom jarných prázdnin sme sa s partiou našich chlapcov, rozhodli zrealizovať jarný pobyt. Útočisko sme našli v hlbokej Čutkovskej doline, kde nás čakala “Chata po Kozím”. Úvodný deň sme sa vybrali na obhliadku okolia, ktorá v nás posilnila ducha vytrvalosti a odhodlania. Deň sme ukončili spoločnými hrami a nočnou hrou, ktorá preverila našu odvahu. Na ďalší deň, sme po absolvovaní rozcvičky, zasadli k záverečnej komunite a zhodnotili náš pobyt. Vďaka všetkým účastníkom za účasť a Pánovi za ochranu.

Odborný seminár

V rámci školení výchovných poradcov a koordinátorov prevencie v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Ružomberok sme zrealizovali odborný seminár v našom centre. Návštevou nás poctil MUDr. Ľubomír Gábriš, ktorý je psychiater, psychoterapeut a riaditeľ resocializačného strediska v Polome a hovoril na tému prevencie drogových závislostí. Ako odborník s dlhoročnými skúsenosťami v liečebno preventívnej starostlivosti nás prišiel obohatiť vlastnými skúsenosťami a názormi na túto tému. Celý seminár prebiehal formou diskusie a bol veľkým prínosom pre naše povolania. Ďakujeme p. Gábrišovi, že si našiel čas a priestor, aby sa mohol podeliť so svojimi praktickými skúsenosťami.

Návšteva múzea SNP v BB

V čase polročných prázdnin sme ponúkli našim členom, možnosť zúčastniť sa poznávacieho výletu do múzea SNP v Banskej Bystrici. Po stopách minulosti, ktorá pre nás, ale i celý svet znamenala veľké zmeny sme sa vydali s jednotkou rýchleho nasadenia, ktorú tvorilo päť chalanov na našu misiu. Po príchode do múzea nás oboznamoval s históriou náš verný kamarát, ktorý má záľubu v štúdiu informácií o 2 sv. vojne. Po absolvovaní prehliadky sme mali ešte čas spoznať Banskú Bystricu a nakoniec po vyčerpávajúcom dni plnom nových poznatkov sme sa zdraví a štastní vrátili domov.

Prípravný zápas s Liskovou

Koncom januára sme absolvovali prípravný zápas s Liskovou. Je to už druhý priateľský zápas s týmto mužstvom, ktoré si s nami zmeralo sily. Tento krát sme začali zápas s výborným pressingom, čo sa odzrkadlilo výsledkom 2:0 už v druhej minúte zápasu. V priebehu stretnutia chalani predvádzali pekné kombinácie a nahrávky, no taktiež krásne individuálne prieniky. Nakoniec vo vyrovnanom duely zvíťazili chlapci z Liskovej 9:6. Ďakujeme p. trénerovi Demkovi, že bol ochotný realizovať tento prípravný zápas a taktiež za výbornú spoluprácu.

Novoročný turnaj ŠPORTUJ A VYHRAJ

Novú sezónu 2017 sme ako tradične zahájili futbalovým turnajom ŠPORTUJ A VYHRAJ. Tento rok si zmerali sily štyri mužstvá, ktoré si zahrali systémom každý s každým. Po odohratí všetkých zápasov, ktoré boli bohaté na góly a súboje v duchu FAIR-PLAY sa nakoniec tešili z prvenstva na turnaji hráči FC PREROD, ktorým pomohlo k víťazstvu lepšie skóre. Druhú priečku obsadili hráči Diagnostického centra Ružomberok, na tretej pozícií skončil tím Špeciálnej základnej školy Ružomberok – FC SAVIO a konečné štvrté miesto putovalo do tímu z Černovej. Výborné športové dopoludnie si s radosťou zopakujeme aj o rok. Vďaka všetkým spoluorganizátorom za pomoc a za ochranu počas celého turnaja Pánovi.

Odštartovali sme projekt “Športuj s PRERODom”

V novom roku 2017 sme rozbehli projekt “Športuj s PRERODom”, ktorý je zameraný na vytvorenie bezpečného prostredia na pravidelnú športovú činnosť pre deti z ohrozeného a sociálne znevýhodneného prostredia, pod vedením pracovníka Nízkoprahového centra pre deti a rodinu -PREROD. Športové aktivity budú prebiehať v prenajatých telocvičniach blízko ohrozených lokalít alebo v prirodzenom prostredí detí v daných lokalitách. Súčasťou projektu budú aj priateľské zápasy s inými tímami. Bezpečnosť detí pri športe bude garantovaná prítomnosťou dospelej osoby, ktorá bude zároveň od detí prijímať návrhy na zlepšenie bezpečnosti pri športe v ich prostredí a následne prenášať ku kompetentným orgánom Mesta Ružomberok.

Projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci grantového programu “Športujem rád a bezpečne 2016″ a grant bude so spoluúčasťou Mesta Ružomberok použitý na zakúpenie športového vybavenia pre deti a prenájom telocviční v blízkosti ohrozených lokalít mesta, v ktorých budú najmä v zimných mesiacoch deti športovať.

logo_NDS_1200pxkooperativa_nove_logoruzomberok

VIANOČNÁ KAPUSTNICA

Ako zvyčajne aj tentokrát sme zorganizovali tradičnú PREROD kapustnicu. Tento rok sme sa stretli vo vynikajúcej zostave s našimi známymi spolupracovníkmi a kamarátmi. Kapustnica rozvoniavala v našom centre už od rána. Po oficiálnom zahájení povedali pár slov naši organizátori PhDr. Jaroslav Rakučák Dis, PhD a naša milá p. vedúca sociálnych služieb a zdravotníctva Ing. Dagmar Majeríková. Príjemná atmosféra sa niesla celým posedením až do samotného záveru. Vďaka všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri organizácii našej kapustnice. Tešíme sa o rok sme tu znova. PS: VŠETKO DOBRÉ DO NOVÉHO ROKA  2017 + VEĽA ZDRAVÍČKA.