Spoznaj (sa) VIAC s PRERODom

Od decembra s našimi klientmi realizujeme aj projekt “Spoznaj (sa) viac s prerodom” podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci grantovej výzvy Športujem rád a bezpečne 2019. V zimných mesiacoch sa učíme korčuľovať na zakúpených ľadových korčuliach a navštevujeme vonkajšie klziská a zimný štadión v regióne. S najstaršími sme dokonca zvládli už aj hokejové zápasy. Na úvod sme využili aj skúsenosti nášho bývalého dobrovoľníka Peťa, ktorý momentálne pracuje v záchrannej službe a prišiel medzi deti porozprávať o poskytnutí prvej pomoci, ktorú si mohli aj prakticky precvičiť. V jarných a letných mesiacoch plánujeme “zbrázdiť” na zakúpených bicykloch krásne zákutia našej prírody pod vedením skúseného cyklistu a dať tak našim klientom možnosť rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti, poznanie nášho regiónu a to, že spolu dokážeme a zažijeme viac.

Dobrý skutok s Kauflandom

Z minuloročnej novembrovej kampane firmy Kaufland, pri príležitosti otvorenia zrekonštruovanej predajne, nám aj vďaka Vášmu nákupu v predajni, firma darovala výťažok v hodnote 5743,- eur. Tieto plánujem použiť na rozvoj našich skupinových činností pre deti a mladých ľudí s ťažkosťami a problémami. Prvou oblasťou bude rozvoj schopností ohrozených detí spoločensky (do kolektívu) sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy prostredníctvom neformálneho vzdelávania v klubových programoch (celoročný výchovno-edukačný program v kluboch bude zameraný na lepšie sebapoznanie, posilňovanie sebavedomia, sebadôvery, zodpovednosti, zlepšenie vzťahov medzi deťmi, ako aj rozvoj komunikačných zručností a tréning zvládania záťažových situácií v kolektíve rovesníkov). Tento celoročný program, ktorý aktuálne prebieha v 4 pravidelných skupinách v zariadení a na školách, je prepletený zaujímavou záujmovou činnosťou, dobrodružnými pobytmi s deťmi a vrcholí atraktívnym výchovno-rekreačným pobytom v letných mesiacoch. Druhou oblasťou, do ktorej chceme získané prostriedky investovať je prevencia – predchádzanie vzniku šikanovania vo vzťahoch v triednych kolektívoch.

www.kaufland.sk

 

Štedré Vianoce

Vianoce 2018 boli v prerode naozaj štedré. Štedré na vzájomné priateľské stretnutia dospelých a detí z rozličných klubov, ktoré sa počas roka stretávali na výletoch, spoločných akciách, pobytoch a teraz mohli zasadnúť k spoločnému “štderopoobednému” stolu a vzájomne si vyjadriť poďakovanie za prežitý rok. Boli štedré na vďačnosť voči všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k budovaniu dobrých vzťahov a rozvoju detí a mladých v prerode, počas uplynulého roka. Boli štedré na radosť a smiech (aj na dobrých vtipoch) a v neposlednej miere boli štedré na dary, aj vďaka Nadácii pre deti Slovenska, ktorá podporila náš projekt “Spoznaj (sa) viac s prerodom”, ktorý budeme realizovať v roku 2019. Už sme zakúpili a po prvýkrát otestovali korčule na predvianočnom korčuľovaní :)

Vďaka Bohu za všetko a s jeho požehnaním “hor sa” do roku 2019, zažiť plno nových dobrodružstiev a osobných prerodov…to vinšujeme do nového roka 2019 aj Vám…

D&J prerod


Mrazivo, zábavne, družne…

..tak nám bolo na tohtoročnom zimnom pobyte v Jánskej doline. Pobyt sa niesol v rovnomennom duchu ako tohtoročná žiacka konferencia-”dôvera”. Tú sme si museli budovať od prvých chvíľ nášho stretnutia na stanici v RK, keďže sme na pobyt vybrali deti z rôznych skupín. Rodičia s dôverou zverili svoje ratolesti nám a my sme sa v “dôvere” s partiou 12 detí vybrali do krásnej liptovskej prírody. Po ubytovaní na penzióne Horec, po spoznaní nového prostredia, sme spoznávali cez “zoznamovačku” seba navzájom. Po večeri sme sa vybrali na prvý dobrodružný výjazd sebadôvery do nočnej zasneženej prírody. Bola to zaujímavá “chasa”, sprevádzalo nás všetko, čo malo nohy a vrtule..( dron, pes aj mačka:) Po mrazivom outdórovom okruhu sme sa v 2 skupinách vrátili na penzión, nevediac, ktorá sa stratila ktorej. Po nočných nepredvídateľných akciách (putá na nohách, fotelky pred dverami) sme sa prebudili do krásneho nového rána. Výdatné raňajky nás posilnili na bazénové čľapkanie v štipľavej liečivej vodičke. Po obede sme preskúmali dolinu a využili všetky príležitosti, ktoré nám núkala zima (guľovačka, ľad a brodenie zasneženým lesom). Večer sme zavŕšili bryndzovými haluškami, žemľovkou a bombastickým spoločenským večerom, počas ktorého si každá skupina pripravila zábavné hry pre ostatných. Nočná hra, ktorá posilnila našu sebadôveru a odvahu nesmela chýbať ani na tomto pobyte. Ten sme nasledujúce dopoludnie zavŕšili balením, upratovaním a rozlúčkovou hodnotiacou komunitou, z ktorej sme si každý odniesli “náramky dôvery” a slová ocenenia. Nič už nebránilo vrátiť sa k svojim domov…

Budujme dôveru!

Dňa 15.11.2018 sa vo Veľkej dvorane KDAH uskutočnil 11.ročník Žiackej konferencie na tému “Dôvera”, ktorá mala zamerať prítomných na budovanie dôvery v medziľudských vzťahoch. Ako uviedol PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS.PhD. z nízkoprahového centra, “v dnešnej dobe, v ktorej sa šíri strach, neistota, zničenie oponenta, je potrebné, aby sme sa vo svojich rodinách, školách, komunitách upriamili na budovanie úprimnosti, bezpečia a dôvery vo vzťahoch, počnúc dospelými až po deti.” Na konferencii sa zúčastnili aj najvyšší predstavitelia Mesta Ružomberok, primátor MUDr. Igor Čombor, PhD. a jeho zástupca Ing. Michal Slašťan, ktorí zároveň ocenili pri príležitosti “Medzinárodného dňa študentstva” najúspešnejších študentov Mesta Ružomberok. Inšpiratívnymi číslami sa nám predstavili všetky pozvané školy. Tradičné hudobné a folklórne umenie sa prepletalo s modernými tanečnými, scénickými a adrenalínovými prvkami. Na organizácii podujatia sa podieľali Školský úrad Mesta Ružomberok, Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu PREROD a Obchodná akadémia Ružomberok so svojimi študentmi, pod taktovkou pani Rosovej. Veľmi pekne ďakujeme 100 účinkujúcim so svojimi pedagógmi a 200 divákom z 9 základných a 6 stredných škôl  Ružomberského okresu, ktorí prispeli účasťou k tradícii Žiackej konferencie v našom meste.

 

kaufland

Dobrý skutok s Kauflandom

Tešíme sa, že našu činnosť v prospech ohrozených detí v Ružomberku, si všímajú aj lokálne firmy a partneri. Začiatkom októbra nás kontaktovala spoločnosť Kaufland, ktorá vyberala zariadenie/aktivity, ktoré by podporili zo svojho jesenného výťažku, pri otvorení zmodernizovanej predajne. Spomedzi viacerých uchádzačov si vybrali nás.

žk_dôvera

VER MI – VER SI

Po roku, Vás opäť pozývame na žiacku konferenciu, ktorej hlavným cieľom je prezentovať názory, talenty, dary detí a mladých ľudí v súvislosti s aktuálnymi témami. Tohtoročnou témou je “Dôvera” a chceme ňou upriamiť pozornosť na dôveru a vyzdvihnúť dôležitosť jej budovania v medziľudských vzťahoch.

Žiacka konferencia sa uskutoční 15.11.2018 (štvrtok) vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku od 9.00 do 12.30 a pozývajú Vás na ňu Školský úrad Mesta Ružomberok a  PREROD v spolupráci so základnými a strednými školami nášho regiónu.

Pestrý záver prázdnin v PRERODe

Tohtoročné letné prázdniny sme v PRERODe zakončili pestrým programom. Najprv sme si s priateľmi z Komunitného centra v Liptovskom Mikuláši urobili v našej športovej hale T-18 miniturnaj. Po dramatických športových okamihoch a priateľských stretnutiach naši chlapci obsadili 1. a 3. miesto, kamoši z Mikuláša 2. a 4. Veríme, že si tento spoločný zážitok zopakujeme aj o rok.

V rámci nášho spomínania na krásne zážitky v Taliansku sme si dali “potáborové stretko” v klubovni. Všetko sme si pripravili spoločne ako sa patrí, chlapci uvarili čokoládovo-banánový puding so šľahačkou (mal trošku prihorenú arašidovú príchuť, ale bol fajný), mamka jedného chlapca nám poslala 2 “kusiská” koláča a pozreli sme si video prezentáciu, ktorú vytvorili Adam, Tibor a Dominik z nasnímaných záberov a fotiek v Taliansku. Bol to radostný, chutný čas spoločného spomínania.

S ďalšou partiou chlapcov z Černovej sme navštívili akciu “bodka za prázdninami” v Levoči. Ráno sme si privstali a zažili zábavnú cestu do Spišskej Novej Vsi, kde sme presadli na autobus, ktorý nás doviezol do Levoče. Po rannom rozkukaní a nakúpení pečiva v miestnej pekárni sme si obzreli centrum mesta a “vyšplhali” sa na levočskú horu. Tam nás čakala skoro 3-stovka chlapcov z celého Slovenska, pestrý program so scénkami a workshopmi a chutný obed “pod stromami”. Cesta späť bola dobrodružstvom, nakoľko po úvodnom “nalodení” na autobus z Levoče do Spišskej sa tento 2 km pred mestom nemohol dostať ďalej, kvôli komplikovanej dopravnej nehode. A tak sme sa v pretekoch s časom (do odchodu vlaku chýbalo 20 min.) vybrali behom. Realistický pán policajt na prvej riadenej križovatke nám povedal, že to nestihneme, no vzápätí pre nás stopol iný autobus, ktorého šofér nás ochotne doviezol až na autobusovú stanicu. No a cesta vlakom bola opäť veľkou zábavou pri spoločenských hrách (našťastie sme našli 2 voľné “kupéčka” na konci vlaku bez pripojenia na WiFi :)

PREROD v Riccione

Toto leto bolo pre deti z PRERODu naozaj nezvyčajné. Vďaka podpore projektu „Makaj na sebe a zaži tábor s PRERODom“ Férovou nadáciou O2, Mestom Ružomberok a miestnym združením YMCA sa mohlo 16 detí dostať do Talianskeho letoviska Riccione. Projekt bol zameraný na poznávanie novej krajiny, kultúry, hodnôt, zvykov a jazyka. Deti boli zážitkovo vedené k posilňovaniu sebavedomia, sebadôvery, zodpovednosti, zlepšeniu vzťahov, rozvoju komunikačných zručností a zvládaniu záťažových situácií v kolektíve vrstovníkov. Deti mali zároveň možnosť učiť sa orientovať v novom prostredí, spoznávať iných ľudí a posilňovať svoj rešpekt a toleranciu voči nim.

Po nočnej ceste autobusom sme sa  „vylodili“ aj s našimi veľkými kuframi priamo v kempe Riccione, kde nás už čakali rozložené stany a „more“ zážitkov. Po úvodnom rozkukaní sme sa hneď vybrali na pláž, kde nás odviezol „kempový vláčik“ a plní očakávania sme sa hodili do teplého a pokojného mora. To však nebolo vždy len pokojné, zažili sme aj spenené rozbúrené vlny a silný vietor. Keď sme zatúžili po sladkej vode, využili sme na skákanie a rozličné akrobatické kúsky bazén s mostíkom v našom areáli. Takto sme to striedali a prepletali výletmi do okolia. Niektorí chlapci sa osmelili a začali komunikovať v angličtine a dohodli si medzištátny zápas s talianskymi chlapcami na neďalekom umelom ihrisku. Počas nášho pobytu sme boli na výlete v San Maríne, kde sme si pozreli pamiatky starobylého štátu a vypočuli slávnostné „salvy“ na počesť Albánskeho prezidenta, ktorý tam bol v tom čase na návšteve. Tiež sme vyplávali loďou za delfínmi a preverili naše suchozemské žalúdky. Jeden deň sme si urobili prechádzku na taliansky vidiek, s tvorivými skupinovými aktivitami z bambusu. Ďalší sme sa vybrali peši do Rimini a po niekoľko hodinovej večernej prechádzke promenádou, sme si dali záverečnú „komunitu“ na pláži. Počas týchto našich skupinových sedením sme počas celého pobytu rástli vo vzájomnom poznaní, komunikácii, vzájomnom ocenení a úprimnosti. Tak ako napísala pani delegátka z cestovnej kancelárie, ktorú sme na jednu z „komunít“ pozvali: „Dnes celý deň hrdo nosím náramok ocenenia. Mám tu v Riccione skvelú partiu 16 mladých chlapcov z Nízkoprahového centra zo stredného Slovenska a štyroch dospelých vedúcich. Každý večer vzájomne diskutujú v kruhu a vymieňajú si náramky podľa toho, kto si náramok zaslúži – zároveň musia povedať, za čo osobu oceňujú. Včera som od chlapcov dostala náramok aj ja, za dobrú organizáciu. Až ma to dojalo.“ Vďaka pani kuchárke a kuchárovi z východného Slovenska sme mali naozaj „domácu“ stravu. Ani jeden deň nášho pobytu nebol rovnaký, vždy sme zažili nejaké nové dobrodružstvo. Zážitok to bol vskutku skvelý, ako sa vyznal jeden chlapec – účastník pobytu: „Pobyt do zahraničia bol veľmi atraktívny a dobrodružný. Cesta bola náročná a aj miestami únavná, ale plná zážitkov a nových skúseností. Moje pocity z pobytu sú skvelé. Budem na to spomínať vždy príjemne. Ostatní chalani, aj ja som si tam našiel nové kamarátstva, ktoré vydržia ešte dlho. Pobyt bol super a zopakoval by som si ho kľudne ešte raz.“ Tak ktovie, možno sa to ešte niekedy podarí.

logoO2logo YMCA