Blog

„Majáky“ zažiarili!

Na viacerých školách sa chopili našej tohto ročnej žiackej výzvy pre triedne kolektívy „Maják“. Pod vedením svojich skvelých pedagógov a vychovávateľov sa zamýšľali nad tým, čo je ich „majákom“ v rozbúrených vodách života a vytvorili o tom originálne výpovede formou koláží, videí, piesne, básne…

Sedemčlenná porota zložená zo zástupcov Prerodu a Centra poradenstva a prevencie Ružomberok mala náročnú úlohu, oceniť diela a vybrať víťazov. Každý teda rozdelil svojich 8 bodov jednotlivým výtvorom, aj s pomenovaním kvalít, ktoré ich oslovili. Na základe súčtu bodov, vzniklo nasledovné poradie:

  1. Triedny kolektív 5.B – ZŠ Zarevúca pod vedením tr.p.uč.Lucie Krivdovej – 51b – – zaangažovanie detí, tímová práca, poukázanie na individuálne „majáky“ detí – triedna schránka, kamarát, rod.príslušník, psychologička, s presahom na celú školu, vysoká kvalita spracovania https://zszarevuca-rk.edupage.org/news/
  2. Triedny kolektív 4. ročníka – ZŠ A.Hlinku v Černovej – 37b – práca s mladšími deťmi, veľký počet zapojených, nápadité synchronizované vystúpenie, osobný vklad, klavírny doprovod pedagóga, prepojenie, spev klavír, pohyb-ukazovačka evokuje silné emócie
  3. Triedny kolektív 7. ročníka – ZŠ A.Hlinku v Černovej – 36b – zapojenie celého kolektívu, široká paleta individuálnych „majákov“ ako inšpirácia pre celú školu, pestrosť, farebnosť kreativita a zároveň kompaktnosť kolektívneho výtvoru https://www.cernova.sk/zakladna-skola/
  4. Triedny kolektív 6. ročníka – ZŠ A.Hlinku v Černovej – 33b – originálne spracovanie komiksom, ukazuje prežívanie a možnosti riešenia situácie dieťaťa, vytvorenie reálnej makety majáka. Kolektív 1.ročníka RET+PRG – Škola úžitkového priemyslu – 33b – prepracovaný estetický materiál s realistickou výpoveďou mladých o ich „majákoch“
  5. Kolektív 9. ročníka – ZŠ A.Hlinku v Černovej – 24b – riešenie špecifických potrieb žiakov, zobrazenie empatie a pomáhania si s praktickými návodmi
  6. Kolektív 5.ročníka – ZŠ A.Hlinku v Černovej – 22b – inšpirácia pre žiakov v podobe práce s osobnosťami, pekne ukázaný proces tvorby – ponorenie žiakov do realizácie
  7. Kolektív 8. ročníka – ZŠ Lisková – 16b – veľmi pekný umelecký básnický text

Víťazov sme ocenili a prajeme im,aby si ceny kolektívne užili a svietili iným!

Zatiaľ žiadne komentáre


Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *