Blog

Don Bosco RKup2024

Náš tradičný futbalový turnaj, organizácií pracujúcich s deťmi so špecifickými potrebami, základnými školami a tímami z ulice, sa uskutočnil v utorok 28. mája na futbalovom štadióne v Černovej. Tento sme opäť pripravili v spoluorganizácii s Mestom Ružomberok, Diagnostickým centrom RK, Spojenou školou – špeciálnou ZŠ a ďalšími donormi a dobrodincami.

Za chladného hmlistého rána sa začal plniť nadšenými deťmi a mladými, túžiacimi si zahrať dobrý futbal a stretnúť sa s kamarátmi a ochotnými dospelými im túto príležitosť v duchu tohtoročnej témy „nehraj egom, ale srdcom“ sprostredkovať. Spolu s vychádzajúcim slnkom, začal rozvoniavať aj guláš, ktorý pod šéfkuchárskou taktovkou uja Miňa a uja Roba pomáhali variť naši dobrovoľníci. Mladí a študenti z našich radov aj z radov Mestského študentského parlamentu sa aktívne zapojili do prípravy a organizácie turnaja.

Úvodné otvorenie patrilo pánovi primátorovi Ľubomírovi Kubáňovi, spolu s miestnym poslancom Martinom Papčom, po ktorých hlavnú tému turnaja prezentoval Jaroslav Rakučák a po krátkych technických informáciách zavŕšil požehnaním pán kaplán Martin Tešla z Ružomberka a teda sa mohlo pod patronátom Don Bosca začať zápoliť.

15 tímov si zmeralo športové sily v 3 kategóriách od najmladších po najstarších, úvodné zápasy si dokonca s niektorými chlapcami zahral pán primátor a pán poslanec. Po priateľských rozhovoroch, vyčerpávajúcich zápasoch, sprievodných aktivitách a chutnom guláši sa mohlo prejsť k vyhláseniam výsledkov:

Najmladšia kategória: 1. Strely sv.Vincenta – ZŠ Sv.Vincenta, 2. Černová B – Základná škola A.Hlinku, 3. AS Roma – Komunitné centrum – Úsmev ako dar Ružomberok, 4. PREROD – Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, 5. Černová A – Základná škola A.Hlinku
Hlavná kategória o putovný pohár: 1. ŽŠ Bystrická, 2. PREROD – Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, 3. FC SAVIO – Spojená škola – špeciálna ZŠ, 4. DGC – Diagnostické centrum Ružomberok, 5. Černová – Základná škola A.Hlinku, 6. CDR – Centrum pre deti a rodiny Ružomberok, 7. ôsmaci – ZŠ Liptovská Osada
Najstaršia kategória:1. PREROD – Žabokreky, 2. ISKRA, 3. AS Astral

Za to že sme zúčastnených mohli oceniť ďakujeme najmä: Mesto Ružomberok, Diagnostické centrum RK, Spojená škola-ŠZŠ, Adamsport, Intersport, Sportby, Martine Tóthovej, za zvečnenie spomienok na turnaj foto-video, ďakujeme Petrovi Šmatlavovi a Palimu Šrankotovi, za zdravotný dohľad študentom Strednej zdravotníckej školy, za skvelý obed ujovi Milanovi a Robovi, Jakubovi a Matúšovi za pitný režim pri výčape kofoly Marekovi Kmeťovi, za tekutiny pre deti Štefanovi Puškovi, poslancovi za obvod Rybárpole, za zapožičanie stolov, pípy a kotliny Kolibe u dobrého pastiera a za umožnenie, realizovať turnaj v nádhernom prostredí, veľké ďakujeme TJ Máj Černová a Jankovi Rojčekovi.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Zatiaľ žiadne komentáre


Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *