Blog

vrátiť sa na všetky blogy

Zimný turnaj „Športuj a vyhraj 2019“, tentoraz v Černovej

Ako každý rok, tak aj tento, Spojená škola – špeciálna základná škola zorganizovala zimný turnaj, ako priestor na priateľské stretnutie pri športe pre deti, s ktorými pracujeme. Turnaj, na ktorom sa spoluorganizátorsky podieľalo aj Nízkoprahové centrum PREROD a Diagnostické centrum Ružomberok, sa tento rok uskutočnil 27.februára, aj vďaka ZŠ AH v Černovej a jej pani riaditeľke, ktorá nám poskytla priestor v ich telocvični, keďže športová hala T-18 sa nachádza od januára 2019 v havarijnom stave.

Na turnaji sa stretlo 5 tímov (tím Diagnostického centra Ružomberok, FC Savio zo špeciálnej ZŠ, FC Prerod a AS Roma z Prerodu a domáci chlapci z Černovej). Títo si férovo zmerali športové sily a nadšenie pod rozhodcovskou taktovkou skúseného ligového rozhodcu Stanislava Bombu. Záverečné prvenstvo po skvelom športovom dopoludní plnom dramatických a krásnych športových momentov patrilo chlapcom z Diagnostického centra RK, druhé miesto vybojovali futbalisti z Prerodu a o tretie miesto sa v penaltovom „rozstrele, pobili“ chlapci z Černovej s tímom FC Savio, z čoho úspešnejšie vyťažili „domáci“. A na chvoste sa umiestnili oslabení snaživci z AS Roma. Tešíme sa na vrcholné stretnutie sezóny, na turnaj Don Bosco RK-up 2019, organizovaný našim zariadením v júni.