Preventívne programy

školám ponúkame programy primárnej a sekundárnej prevencie vzniku závislostí

 

 

Projekt primárnej prevencie pre ZŠ_kompletný popis