Blog

vrátiť sa na všetky blogy

Odštartovali sme projekt „Športuj s PRERODom“

V novom roku 2017 sme rozbehli projekt „Športuj s PRERODom“, ktorý je zameraný na vytvorenie bezpečného prostredia na pravidelnú športovú činnosť pre deti z ohrozeného a sociálne znevýhodneného prostredia, pod vedením pracovníka Nízkoprahového centra pre deti a rodinu -PREROD. Športové aktivity budú prebiehať v prenajatých telocvičniach blízko ohrozených lokalít alebo v prirodzenom prostredí detí v daných lokalitách. Súčasťou projektu budú aj priateľské zápasy s inými tímami. Bezpečnosť detí pri športe bude garantovaná prítomnosťou dospelej osoby, ktorá bude zároveň od detí prijímať návrhy na zlepšenie bezpečnosti pri športe v ich prostredí a následne prenášať ku kompetentným orgánom Mesta Ružomberok.

Projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci grantového programu „Športujem rád a bezpečne 2016“ a grant bude so spoluúčasťou Mesta Ružomberok použitý na zakúpenie športového vybavenia pre deti a prenájom telocviční v blízkosti ohrozených lokalít mesta, v ktorých budú najmä v zimných mesiacoch deti športovať.

logo_NDS_1200pxkooperativa_nove_logoruzomberok