Kontakt

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu (PREROD)

Sládkovičova 10 (Základná škola)

Ružomberok

0918 530 171

rkprerod@ruzomberok.sk

Korešpodenčná adresa / fakturačné údaje:

Mesto Ružomberok

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu (PREROD)

Námestie A. Hlinku 1098/1

034 01 Ružomberok

IČO: 00315737

DIČ: 2021339265

Dokumenty na stiahnutie:
Štatút PREROD
infolist-rodičom_skupinová-činnosť
informovaný-súhlas_kluby