Blog

vrátiť sa na všetky blogy

Don Bosco RK-up 2019 !

Tradičný futbalový turnaj organizácií pracujúcich s deťmi „Don Bosco RK-up“ otvoril svoje brány v tomto roku po 8 krát. Uskutočnil sa vo štvrtok 6.júna. Tento ročník sa niesol v duchu témy „zjednotení na ihrisku – spolu dokážeme viac“ a chceli  sme ňou zamerať pozornosť detí a ich dospelých vedúcich, na potrebu vzájomnej spolupráce, spolupatričnosti a podpory, nielen na ihrisku, ale aj v ich každodennom živote v rodinách, školských kolektívoch, kamarátstvach.

Turnaj otvoril zástupca Nízkoprahového centra pre deti a rodinu – PREROD pán Rakučák, predstavitelia Mesta Ružomberok a zúčastnených zariadení a škôl. Pri vyhodnotení turnaja nás svojou návštevou poctil aj pán zástupca primátora Lazár. Všetkých účastníkov povzbudil požehnaním a slovami  o potrebe nasadenia a jednoty v živote páter Gábriš od jezuitov. Podujatie sa uskutočnilo vďaka spolupráci s organizáciami: Diagnostické centrum Ružomberok, Spojená škola – špeciálna základná škola, Centrum pre deti a rodinu (detský domov RK), Základná škola – Bystrická, Základná škola Andreja Hlinku – Černová, Základná škola – Zarevúca, ktorá zapožičala na podujatie svoj športový areál. Futbalového turnaja Don Bosco RK-up 2019 sa zúčastnilo 80 detí v 10 tímoch so svojimi vedúcimi a pedagógmi. Podujatie podporili Mesto Ružomberok a jeho dlhoročný sponzor INTERSPORT a SPORTBY. Svojou spravodlivou rozhodcovskou taktovkou nás viedol pán rozhodca Stanislav Bomba s mladším kolegom.

Všetkým ďakujeme a tešíme sa o rok.

Záverečná bilancia turnaja:
staršia kategória:
1. ZŠ Bystrická
2. ZŠ Černová
3. Diagnostické centrum RK
4. AS Roma – PREROD
5. FC PREROD´S
6. CDR Ružomberok
mladšia kategória:
1. FC SAVIO – Spojená škola ŠZŠ
2. ZŠ Bystrická
3. FC PREROD´S junior
4. CDR Ružomberok