Blog

VIANOCE 2019 – plné DOMOVA

Aby ste mali chuť a odvahu, budovať domov – každý deň! napriek všetkým ťažkostiam, bolestiam a nepochopeniam – s Láskou uprostred, tak ako Jozef s Máriou… za kolektívy prerodu vinšujú Jaro & Dušan.

Kapustička 2019

Tak ako po iné roky, aj tento sme zavŕšili náš spoločný rok v prerode spoločnou kapustničkou. Opäť nám ju za asistencie niektorých detí uvarila teta Judka. Rozvoniavalo to už od obeda a popoludní sa začali schádzať jednotliví „zástupcovia“ všetkých skupín k rozšírenému „účkovému“ stolu v našej klubovni v t-18. Pozvaní boli všetci, no „našťastie“ neprišli,…

Predvianočne na korčuliach

Záverečné stretnutia skupín patrili veľkým výzvam. Prvá z nich bola predvianočná korčuľovačka, ako tréning na januárovo-februárové hokejové zápasy s prerodom v Čutkove. Do korčúľ sme sa „nazuli“ 2 týždne pred Vianocami a zbrúsili tak ľad 22 korčuľami, keďže nás bolo 11 zástupcov z rozličných skupín (niektorí aj zadkami a kolenami). Svižné naháňačky, priateľské stretnutia a…

Zimný pobyt v „kadi“ aj v jaskyni.

Náš zimný pobyt sme tak ako každý rok zrealizovali na konci novembra. Tentoraz na penzióne Horec v Jánskej doline. Dorazili sme sem vo štvrtok popoludní a po následnom ubytovaní, krátkej úvodnej komunite sme sa vybrali rozhliadnuť po okolí. Nakoniec sme skončili „v kadi“ – minerálnej termálnej vodičke, obklopenej kamennými „útesmi“, z ktorej sa len tak…