Blog

vrátiť sa na všetky blogy

Budujme dôveru!

Dňa 15.11.2018 sa vo Veľkej dvorane KDAH uskutočnil 11.ročník Žiackej konferencie na tému „Dôvera“, ktorá mala zamerať prítomných na budovanie dôvery v medziľudských vzťahoch. Ako uviedol PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS.PhD. z nízkoprahového centra, „v dnešnej dobe, v ktorej sa šíri strach, neistota, zničenie oponenta, je potrebné, aby sme sa vo svojich rodinách, školách, komunitách upriamili na budovanie úprimnosti, bezpečia a dôvery vo vzťahoch, počnúc dospelými až po deti.“ Na konferencii sa zúčastnili aj najvyšší predstavitelia Mesta Ružomberok, primátor MUDr. Igor Čombor, PhD. a jeho zástupca Ing. Michal Slašťan, ktorí zároveň ocenili pri príležitosti „Medzinárodného dňa študentstva“ najúspešnejších študentov Mesta Ružomberok. Inšpiratívnymi číslami sa nám predstavili všetky pozvané školy. Tradičné hudobné a folklórne umenie sa prepletalo s modernými tanečnými, scénickými a adrenalínovými prvkami. Na organizácii podujatia sa podieľali Školský úrad Mesta Ružomberok, Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu PREROD a Obchodná akadémia Ružomberok so svojimi študentmi, pod taktovkou pani Rosovej. Veľmi pekne ďakujeme 100 účinkujúcim so svojimi pedagógmi a 200 divákom z 9 základných a 6 stredných škôl  Ružomberského okresu, ktorí prispeli účasťou k tradícii Žiackej konferencie v našom meste.