Blog

Don Bosco RKup2021

Hoci sa náš tradičný turnaj neuskutočnil v zaužívanom termíne, na konci školského roka, sme radi, že nám bolo dopriate sa stretnúť aj tento rok. Vďaka našim dlhoročným partnerom pri organizácii tohto turnaja: Spojenej škole – špeciálnej ZŠ a Diagnostickému centru Ružomberok a našim podporovateľom: Mestu Ružomberok a Intersportu RK,LM – Sportby, sme sa pod heslom…

Záver leta v karavane – na Klačne a Rovni..

Záver prázdninových dní, aj keď boli chladné a upršané, sme prežili s preblyskujúcim slnkom priateľstva, spomínania na spoločné zážitky s tímom „ontheway“ na Rovni a pri skateparku na Klačne.. V daždivom počasí sme poskytli prístrešie mladým a deťom na rozhovor a zdieľanie prázdninových zážitkov, pomáhali riešiť situácie a konflikty, ktoré v komunite vznikli, zorganizovali miniturnaj…

Komunitný guláš v Čutkove

Na záver nášho spoločného augustového času s deťmi, mladými a dospelými, sme sa vybrali do Čutkovskej doliny. Mamy s pracovníčkami komunitného centra išli chystať zemiačky, cibuľu, mäsko do kotlíka a my sme sa s dobrovoľníkmi vybrali na sviežu rannú prechádzku. Po príchode do doliny, už guláš rozvoniaval, ny kým sa dovaril, využili sme čas na…

Augustové „Párty“ na Silbigerke

V teplom a letnom počasí, sme s tímom „ontheway“ a karavanom, opäť prežívali krásne chvíle s našimi kamarátmi „pod lipou“ na ulici Ž.Silbigera. Pracovníci z komunitných centier (Bratskej jednoty baptistov a Úsmev ako dar), Detskej misie a dobrovoľníci si pre deti, aj dospelých pripravili pestré aktivity – hry, súťaže, obohacujúce rozhovory, pesničky a záverečnú balónovú…