Zimný turnaj “Športuj a vyhraj 2019″, tentoraz v Černovej

Ako každý rok, tak aj tento, Spojená škola – špeciálna základná škola zorganizovala zimný turnaj, ako priestor na priateľské stretnutie pri športe pre deti, s ktorými pracujeme. Turnaj, na ktorom sa spoluorganizátorsky podieľalo aj Nízkoprahové centrum PREROD a Diagnostické centrum Ružomberok, sa tento rok uskutočnil 27.februára, aj vďaka ZŠ AH v Černovej a jej pani riaditeľke, ktorá nám poskytla priestor v ich telocvični, keďže športová hala T-18 sa nachádza od januára 2019 v havarijnom stave.

Na turnaji sa stretlo 5 tímov (tím Diagnostického centra Ružomberok, FC Savio zo špeciálnej ZŠ, FC Prerod a AS Roma z Prerodu a domáci chlapci z Černovej). Títo si férovo zmerali športové sily a nadšenie pod rozhodcovskou taktovkou skúseného ligového rozhodcu Stanislava Bombu. Záverečné prvenstvo po skvelom športovom dopoludní plnom dramatických a krásnych športových momentov patrilo chlapcom z Diagnostického centra RK, druhé miesto vybojovali futbalisti z Prerodu a o tretie miesto sa v penaltovom “rozstrele, pobili” chlapci z Černovej s tímom FC Savio, z čoho úspešnejšie vyťažili “domáci”. A na chvoste sa umiestnili oslabení snaživci z AS Roma. Tešíme sa na vrcholné stretnutie sezóny, na turnaj Don Bosco RK-up 2019, organizovaný našim zariadením v júni.

Spoznaj (sa) VIAC s PRERODom

Od decembra s našimi klientmi realizujeme aj projekt “Spoznaj (sa) viac s prerodom” podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci grantovej výzvy Športujem rád a bezpečne 2019. V zimných mesiacoch sa učíme korčuľovať na zakúpených ľadových korčuliach a navštevujeme vonkajšie klziská a zimný štadión v regióne. S najstaršími sme dokonca zvládli už aj hokejové zápasy. Na úvod sme využili aj skúsenosti nášho bývalého dobrovoľníka Peťa, ktorý momentálne pracuje v záchrannej službe a prišiel medzi deti porozprávať o poskytnutí prvej pomoci, ktorú si mohli aj prakticky precvičiť. V jarných a letných mesiacoch plánujeme “zbrázdiť” na zakúpených bicykloch krásne zákutia našej prírody pod vedením skúseného cyklistu a dať tak našim klientom možnosť rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti, poznanie nášho regiónu a to, že spolu dokážeme a zažijeme viac.

Dobrý skutok s Kauflandom

Z minuloročnej novembrovej kampane firmy Kaufland, pri príležitosti otvorenia zrekonštruovanej predajne, nám aj vďaka Vášmu nákupu v predajni, firma darovala výťažok v hodnote 5743,- eur. Tieto plánujem použiť na rozvoj našich skupinových činností pre deti a mladých ľudí s ťažkosťami a problémami. Prvou oblasťou bude rozvoj schopností ohrozených detí spoločensky (do kolektívu) sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy prostredníctvom neformálneho vzdelávania v klubových programoch (celoročný výchovno-edukačný program v kluboch bude zameraný na lepšie sebapoznanie, posilňovanie sebavedomia, sebadôvery, zodpovednosti, zlepšenie vzťahov medzi deťmi, ako aj rozvoj komunikačných zručností a tréning zvládania záťažových situácií v kolektíve rovesníkov). Tento celoročný program, ktorý aktuálne prebieha v 4 pravidelných skupinách v zariadení a na školách, je prepletený zaujímavou záujmovou činnosťou, dobrodružnými pobytmi s deťmi a vrcholí atraktívnym výchovno-rekreačným pobytom v letných mesiacoch. Druhou oblasťou, do ktorej chceme získané prostriedky investovať je prevencia – predchádzanie vzniku šikanovania vo vzťahoch v triednych kolektívoch.

www.kaufland.sk

 

Štedré Vianoce 2018

Vianoce 2018 boli v prerode naozaj štedré. Štedré na vzájomné priateľské stretnutia dospelých a detí z rozličných klubov, ktoré sa počas roka stretávali na výletoch, spoločných akciách, pobytoch a teraz mohli zasadnúť k spoločnému “štderopoobednému” stolu a vzájomne si vyjadriť poďakovanie za prežitý rok. Boli štedré na vďačnosť voči všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k budovaniu dobrých vzťahov a rozvoju detí a mladých v prerode, počas uplynulého roka. Boli štedré na radosť a smiech (aj na dobrých vtipoch) a v neposlednej miere boli štedré na dary, aj vďaka Nadácii pre deti Slovenska, ktorá podporila náš projekt “Spoznaj (sa) viac s prerodom”, ktorý budeme realizovať v roku 2019. Už sme zakúpili a po prvýkrát otestovali korčule na predvianočnom korčuľovaní :)

Vďaka Bohu za všetko a s jeho požehnaním “hor sa” do roku 2019, zažiť plno nových dobrodružstiev a osobných prerodov…to vinšujeme do nového roka 2019 aj Vám…

D&J prerod


Mrazivo, zábavne, družne…

..tak nám bolo na tohtoročnom zimnom pobyte v Jánskej doline. Pobyt sa niesol v rovnomennom duchu ako tohtoročná žiacka konferencia-”dôvera”. Tú sme si museli budovať od prvých chvíľ nášho stretnutia na stanici v RK, keďže sme na pobyt vybrali deti z rôznych skupín. Rodičia s dôverou zverili svoje ratolesti nám a my sme sa v “dôvere” s partiou 12 detí vybrali do krásnej liptovskej prírody. Po ubytovaní na penzióne Horec, po spoznaní nového prostredia, sme spoznávali cez “zoznamovačku” seba navzájom. Po večeri sme sa vybrali na prvý dobrodružný výjazd sebadôvery do nočnej zasneženej prírody. Bola to zaujímavá “chasa”, sprevádzalo nás všetko, čo malo nohy a vrtule..( dron, pes aj mačka:) Po mrazivom outdórovom okruhu sme sa v 2 skupinách vrátili na penzión, nevediac, ktorá sa stratila ktorej. Po nočných nepredvídateľných akciách (putá na nohách, fotelky pred dverami) sme sa prebudili do krásneho nového rána. Výdatné raňajky nás posilnili na bazénové čľapkanie v štipľavej liečivej vodičke. Po obede sme preskúmali dolinu a využili všetky príležitosti, ktoré nám núkala zima (guľovačka, ľad a brodenie zasneženým lesom). Večer sme zavŕšili bryndzovými haluškami, žemľovkou a bombastickým spoločenským večerom, počas ktorého si každá skupina pripravila zábavné hry pre ostatných. Nočná hra, ktorá posilnila našu sebadôveru a odvahu nesmela chýbať ani na tomto pobyte. Ten sme nasledujúce dopoludnie zavŕšili balením, upratovaním a rozlúčkovou hodnotiacou komunitou, z ktorej sme si každý odniesli “náramky dôvery” a slová ocenenia. Nič už nebránilo vrátiť sa k svojim domov…

Budujme dôveru!

Dňa 15.11.2018 sa vo Veľkej dvorane KDAH uskutočnil 11.ročník Žiackej konferencie na tému “Dôvera”, ktorá mala zamerať prítomných na budovanie dôvery v medziľudských vzťahoch. Ako uviedol PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS.PhD. z nízkoprahového centra, “v dnešnej dobe, v ktorej sa šíri strach, neistota, zničenie oponenta, je potrebné, aby sme sa vo svojich rodinách, školách, komunitách upriamili na budovanie úprimnosti, bezpečia a dôvery vo vzťahoch, počnúc dospelými až po deti.” Na konferencii sa zúčastnili aj najvyšší predstavitelia Mesta Ružomberok, primátor MUDr. Igor Čombor, PhD. a jeho zástupca Ing. Michal Slašťan, ktorí zároveň ocenili pri príležitosti “Medzinárodného dňa študentstva” najúspešnejších študentov Mesta Ružomberok. Inšpiratívnymi číslami sa nám predstavili všetky pozvané školy. Tradičné hudobné a folklórne umenie sa prepletalo s modernými tanečnými, scénickými a adrenalínovými prvkami. Na organizácii podujatia sa podieľali Školský úrad Mesta Ružomberok, Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu PREROD a Obchodná akadémia Ružomberok so svojimi študentmi, pod taktovkou pani Rosovej. Veľmi pekne ďakujeme 100 účinkujúcim so svojimi pedagógmi a 200 divákom z 9 základných a 6 stredných škôl  Ružomberského okresu, ktorí prispeli účasťou k tradícii Žiackej konferencie v našom meste.

 

kaufland

Dobrý skutok s Kauflandom

Tešíme sa, že našu činnosť v prospech ohrozených detí v Ružomberku, si všímajú aj lokálne firmy a partneri. Začiatkom októbra nás kontaktovala spoločnosť Kaufland, ktorá vyberala zariadenie/aktivity, ktoré by podporili zo svojho jesenného výťažku, pri otvorení zmodernizovanej predajne. Spomedzi viacerých uchádzačov si vybrali nás.

žk_dôvera

VER MI – VER SI

Po roku, Vás opäť pozývame na žiacku konferenciu, ktorej hlavným cieľom je prezentovať názory, talenty, dary detí a mladých ľudí v súvislosti s aktuálnymi témami. Tohtoročnou témou je “Dôvera” a chceme ňou upriamiť pozornosť na dôveru a vyzdvihnúť dôležitosť jej budovania v medziľudských vzťahoch.

Žiacka konferencia sa uskutoční 15.11.2018 (štvrtok) vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku od 9.00 do 12.30 a pozývajú Vás na ňu Školský úrad Mesta Ružomberok a  PREROD v spolupráci so základnými a strednými školami nášho regiónu.

Pestrý záver prázdnin v PRERODe

Tohtoročné letné prázdniny sme v PRERODe zakončili pestrým programom. Najprv sme si s priateľmi z Komunitného centra v Liptovskom Mikuláši urobili v našej športovej hale T-18 miniturnaj. Po dramatických športových okamihoch a priateľských stretnutiach naši chlapci obsadili 1. a 3. miesto, kamoši z Mikuláša 2. a 4. Veríme, že si tento spoločný zážitok zopakujeme aj o rok.

V rámci nášho spomínania na krásne zážitky v Taliansku sme si dali “potáborové stretko” v klubovni. Všetko sme si pripravili spoločne ako sa patrí, chlapci uvarili čokoládovo-banánový puding so šľahačkou (mal trošku prihorenú arašidovú príchuť, ale bol fajný), mamka jedného chlapca nám poslala 2 “kusiská” koláča a pozreli sme si video prezentáciu, ktorú vytvorili Adam, Tibor a Dominik z nasnímaných záberov a fotiek v Taliansku. Bol to radostný, chutný čas spoločného spomínania.

S ďalšou partiou chlapcov z Černovej sme navštívili akciu “bodka za prázdninami” v Levoči. Ráno sme si privstali a zažili zábavnú cestu do Spišskej Novej Vsi, kde sme presadli na autobus, ktorý nás doviezol do Levoče. Po rannom rozkukaní a nakúpení pečiva v miestnej pekárni sme si obzreli centrum mesta a “vyšplhali” sa na levočskú horu. Tam nás čakala skoro 3-stovka chlapcov z celého Slovenska, pestrý program so scénkami a workshopmi a chutný obed “pod stromami”. Cesta späť bola dobrodružstvom, nakoľko po úvodnom “nalodení” na autobus z Levoče do Spišskej sa tento 2 km pred mestom nemohol dostať ďalej, kvôli komplikovanej dopravnej nehode. A tak sme sa v pretekoch s časom (do odchodu vlaku chýbalo 20 min.) vybrali behom. Realistický pán policajt na prvej riadenej križovatke nám povedal, že to nestihneme, no vzápätí pre nás stopol iný autobus, ktorého šofér nás ochotne doviezol až na autobusovú stanicu. No a cesta vlakom bola opäť veľkou zábavou pri spoločenských hrách (našťastie sme našli 2 voľné “kupéčka” na konci vlaku bez pripojenia na WiFi :)