Pestrý záver prázdnin v PRERODe

Tohtoročné letné prázdniny sme v PRERODe zakončili pestrým programom. Najprv sme si s priateľmi z Komunitného centra v Liptovskom Mikuláši urobili v našej športovej hale T-18 miniturnaj. Po dramatických športových okamihoch a priateľských stretnutiach naši chlapci obsadili 1. a 3. miesto, kamoši z Mikuláša 2. a 4. Veríme, že si tento spoločný zážitok zopakujeme aj o rok.

V rámci nášho spomínania na krásne zážitky v Taliansku sme si dali “potáborové stretko” v klubovni. Všetko sme si pripravili spoločne ako sa patrí, chlapci uvarili čokoládovo-banánový puding so šľahačkou (mal trošku prihorenú arašidovú príchuť, ale bol fajný), mamka jedného chlapca nám poslala 2 “kusiská” koláča a pozreli sme si video prezentáciu, ktorú vytvorili Adam, Tibor a Dominik z nasnímaných záberov a fotiek v Taliansku. Bol to radostný, chutný čas spoločného spomínania.

S ďalšou partiou chlapcov z Černovej sme navštívili akciu “bodka za prázdninami” v Levoči. Ráno sme si privstali a zažili zábavnú cestu do Spišskej Novej Vsi, kde sme presadli na autobus, ktorý nás doviezol do Levoče. Po rannom rozkukaní a nakúpení pečiva v miestnej pekárni sme si obzreli centrum mesta a “vyšplhali” sa na levočskú horu. Tam nás čakala skoro 3-stovka chlapcov z celého Slovenska, pestrý program so scénkami a workshopmi a chutný obed “pod stromami”. Cesta späť bola dobrodružstvom, nakoľko po úvodnom “nalodení” na autobus z Levoče do Spišskej sa tento 2 km pred mestom nemohol dostať ďalej, kvôli komplikovanej dopravnej nehode. A tak sme sa v pretekoch s časom (do odchodu vlaku chýbalo 20 min.) vybrali behom. Realistický pán policajt na prvej riadenej križovatke nám povedal, že to nestihneme, no vzápätí pre nás stopol iný autobus, ktorého šofér nás ochotne doviezol až na autobusovú stanicu. No a cesta vlakom bola opäť veľkou zábavou pri spoločenských hrách (našťastie sme našli 2 voľné “kupéčka” na konci vlaku bez pripojenia na WiFi :)

PREROD v Riccione

Toto leto bolo pre deti z PRERODu naozaj nezvyčajné. Vďaka podpore projektu „Makaj na sebe a zaži tábor s PRERODom“ Férovou nadáciou O2, Mestom Ružomberok a miestnym združením YMCA sa mohlo 16 detí dostať do Talianskeho letoviska Riccione. Projekt bol zameraný na poznávanie novej krajiny, kultúry, hodnôt, zvykov a jazyka. Deti boli zážitkovo vedené k posilňovaniu sebavedomia, sebadôvery, zodpovednosti, zlepšeniu vzťahov, rozvoju komunikačných zručností a zvládaniu záťažových situácií v kolektíve vrstovníkov. Deti mali zároveň možnosť učiť sa orientovať v novom prostredí, spoznávať iných ľudí a posilňovať svoj rešpekt a toleranciu voči nim.

Po nočnej ceste autobusom sme sa  „vylodili“ aj s našimi veľkými kuframi priamo v kempe Riccione, kde nás už čakali rozložené stany a „more“ zážitkov. Po úvodnom rozkukaní sme sa hneď vybrali na pláž, kde nás odviezol „kempový vláčik“ a plní očakávania sme sa hodili do teplého a pokojného mora. To však nebolo vždy len pokojné, zažili sme aj spenené rozbúrené vlny a silný vietor. Keď sme zatúžili po sladkej vode, využili sme na skákanie a rozličné akrobatické kúsky bazén s mostíkom v našom areáli. Takto sme to striedali a prepletali výletmi do okolia. Niektorí chlapci sa osmelili a začali komunikovať v angličtine a dohodli si medzištátny zápas s talianskymi chlapcami na neďalekom umelom ihrisku. Počas nášho pobytu sme boli na výlete v San Maríne, kde sme si pozreli pamiatky starobylého štátu a vypočuli slávnostné „salvy“ na počesť Albánskeho prezidenta, ktorý tam bol v tom čase na návšteve. Tiež sme vyplávali loďou za delfínmi a preverili naše suchozemské žalúdky. Jeden deň sme si urobili prechádzku na taliansky vidiek, s tvorivými skupinovými aktivitami z bambusu. Ďalší sme sa vybrali peši do Rimini a po niekoľko hodinovej večernej prechádzke promenádou, sme si dali záverečnú „komunitu“ na pláži. Počas týchto našich skupinových sedením sme počas celého pobytu rástli vo vzájomnom poznaní, komunikácii, vzájomnom ocenení a úprimnosti. Tak ako napísala pani delegátka z cestovnej kancelárie, ktorú sme na jednu z „komunít“ pozvali: „Dnes celý deň hrdo nosím náramok ocenenia. Mám tu v Riccione skvelú partiu 16 mladých chlapcov z Nízkoprahového centra zo stredného Slovenska a štyroch dospelých vedúcich. Každý večer vzájomne diskutujú v kruhu a vymieňajú si náramky podľa toho, kto si náramok zaslúži – zároveň musia povedať, za čo osobu oceňujú. Včera som od chlapcov dostala náramok aj ja, za dobrú organizáciu. Až ma to dojalo.“ Vďaka pani kuchárke a kuchárovi z východného Slovenska sme mali naozaj „domácu“ stravu. Ani jeden deň nášho pobytu nebol rovnaký, vždy sme zažili nejaké nové dobrodružstvo. Zážitok to bol vskutku skvelý, ako sa vyznal jeden chlapec – účastník pobytu: „Pobyt do zahraničia bol veľmi atraktívny a dobrodružný. Cesta bola náročná a aj miestami únavná, ale plná zážitkov a nových skúseností. Moje pocity z pobytu sú skvelé. Budem na to spomínať vždy príjemne. Ostatní chalani, aj ja som si tam našiel nové kamarátstva, ktoré vydržia ešte dlho. Pobyt bol super a zopakoval by som si ho kľudne ešte raz.“ Tak ktovie, možno sa to ešte niekedy podarí.

logoO2logo YMCA

DSC_0149 (500x401)

Don Bosco RK-up 2018 vyhrali v mladšej kategórii NAŠI !

V športovej hale T-18 sa 12. júna uskutočnil náš tradičný futbalový turnaj Don Bosco RK-up. Na tohtoročnom 7. ročníku súťažilo 11 tímov v dvoch kategóriách.

Náš putovný turnaj sa tentoraz niesol sa v duchu témy: “Hrajme ako o dušu”. Vonku bol “búrkový čas” a vnútri v hale to vrelo emóciami, túžbou po víťazstve a priateľskými stretnutiami 100 detí a kolegov z partnerských zariadení a škôl. Pred úvodným výkopom nás poctila svojou účasťou aj pani vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva pani Dagmar Majeríková a krátko sa nám prihovoril Jaroslav Rakučák z Nízkoprahového centra pre deti a rodinu (PREROD), ktorý nás povzbudil, aby sme sa nezabudli v zápale boja zastaviť a načerpať z prameňa. Celý turnaj sme zverili pod rozhodcovskú píšťalku pána Stanislava Bombu, ktorý bol garanciou spravodlivého rozhodovania až do posledného dvadsiateho piateho zápasu a prízvukoval deťom, že zdravie a osoba súpera je prednejšie ako za každú cenu streliť gól a vyhrať. V tímoch vládla spolupatričnosť, vzájomná podpora a vytrvalosť, ktorú tento rok všetci hráči výborne zvládli spolu so svojimi dospelými “trénermi” až do posledných popoludňajších momentov turnaja. Náš športový program spestrila hip-hopová formácia zo súkromnej základnej umeleckej školy. Putovný pohár si tento rok odniesli starší chlapci zo ZŠ Bystrická, pod vedením pána učiteľa Fabiana.

Záverečná bilancia turnaja: mladší: 1. FC PREROD A 2. ZŠ BYSTRICKÁ 3. AS ROMA (PREROD)        4. FC PREROD B 5. FC DETSKÝ DOMOV;

starší: 1. ZŠ BYSTICKÁ 2. FC PREROD´S 3. FC SAVIO (Spojená škola – ŠZŠ) 4. ZŠ A.HLINKU ČERNOVÁ 5. FC DGC RUŽA (Diagnostické centrum RK) 6. FC DETSKÝ DOMOV

Ďakujeme všetkým zúčastneným a tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k organizácii turnaja.

“Makaj na sebe” a zaži tábor s PRERODom

V našom zariadení poskytujeme deťom a mladým celoročný program – skupinových stretnutí zameraný na rozvoj základných sociálnych zručností (komunikácie, vyjadrenie svojich pocitov, empatie, asertivity, spolupráce, zvládanie záťažových situácií) z dôvodu predchádzania vzniku problémov a pomoci rodinám vo výchove a v krízových životných situáciách. Počas školského roka vedieme deti k aktívnemu a zmysluplnému využívaniu voľného času a realizácii, poskytnutím priestoru a pomôcok na nízkoprahovú (dostupnú) športovú činnosť a organizovaním športových turnajov vytvárame priestor na spoločné stretnutie detí. Okrem týchto činností je budujúcou a formujúcou súčasťou našej činnosti realizovanie rekreačno-náučných prímestských táborov a výchovno-rekreačných pobytov počas voľných prázdninových dní.

V projekte Makaj na sebe“ a zaži tábor s PRERODOm“ chceme zrealizovať v spolupráci s miestnym združením YMCA, výchovno-rekreačný pobyt v zahraničí, ktorý bude zameraný na lepšie sebapoznanie, posilňovanie sebavedomia, sebadôvery, zodpovednosti, zlepšenie vzťahov medzi deťmi ako aj na rozvoj komunikačných zručností a tiež tréning zvládania záťažových situácií v kolektíve rovesníkov. Pobyt bude zameraný aj na poznanie novej krajiny, získanie nových zážitkov a relaxáciu. Prostredníctvom zážitkových techník budú deti vedené k funkčnej orientácii v novom prostredí, spoznávaniu kultúry a hodnôt daného regiónu a kontaktom s inými ľuďmi bude posilňované rešpektovanie sa a tolerancia. Projekt podporili:

logoO2logo YMCA

So starším kamarátom, sa cítim bezpečne

Projekt “So starším kamarátom sa cítim bezpečne” je zameraný na vytvorenie bezpečného prostredia pre deti a mladých z miestnej komunity v Černovej. Vytvorením tímu dobrovoľníkov – mladých a dospelých z miestnej komunity, ktorí sa budú s deťmi pravidelne stretávať chceme, aby “boli počúvané” a bol im venovaný čas a vnímané ich potreby, čo bude budovať ich pocit bezpečia, užitočnosti a prináležitosti ku komunite, v ktorej žijú. Prostredníctvom pravidelného osobného stretávania sa detí (stretiek), spoločnej účasti na voľnočasových, športových a dobrodružných aktivitách chceme posilniť vytváranie dôvery a spolupatričnosti medzi deťmi. Na stretnutie budeme využívať priestor, ktorý nám dala k dispozícii miestna škola, ktorý si upravíme a vybavíme zaujímavými hrami. Pri diskusiách a spoločných stretnutiach s animátormi a dospelými hosťami zažijú radosť, spolupatričnosť, vzájomné obohatenie. Dobrovoľníkov pripravíme na prácu s deťmi a cez leto zažijeme spolu dobrodružstvo podľa výberu detí. Projekt podporili:

 

Krásny zimný čas na “Chate pod Kozím”

Tohtoročný jarný pobyt bol skutočne “mrazivý”. Vybrali sme sa, tak ako aj minulý rok na turistickú chatu “pod Kozím” na koniec Čutkovskej doliny. Partia chalanov a chlapov v počte 15 bola “nažhavená” na dobrodružné zážitky v “divočine”. Už pri príchode na chatu nás príroda vťahovala svojou “zimnou” nádherou. Po ubytovaní, “narúbaní” dreva a úvodnom guláši, sme sa prvé popoludnie vybrali smerom “Pod Vtáčnik”. Napriek tomu, že sily nám ubúdalo a sneh bol čoraz hlbší a nohy čoraz ťažšie, zdolali sme vrchol s krásnym výhľadom. Večera bola gazdovská a výdatná, pretože nás čakala “strategická” nočná hra “pri krmelcoch”. Zver sme síce nevideli, ale miestami bolo uprostred tej nočnej doliny, ťažké rozoznať človeka, od plížiacich a plaziacich sa tvorov. Chlapci nás prekvapili, viac ako mi ich, odvahou, strategickým myslením, sebaovládaním a spoluprácou. Nakoniec sme sa všetci stretli pri praskajúcom krbe na chate. Ráno sme začali netradičnou rozcvičkou v snehu, umytím nôh v potoku a po dobrých raňajkách sme pobrali k jeleniemu vodopádu. Ten svojou krásou obdaril len tých najvytrvalejších a ochotných “vytrvať až do konca”. Spiatočná cesta na chatu bola strategickým lesným únikom. Na záver sme si navarili dobrý obed, poriadili a šťastní a spokojní sa pobrali domov. Tak tešíme sa opäť o rok!

Zimný turnaj “Športuj a vyhraj 2018″

Novú sezónu 2018 sme ako tradične zahájili futbalovým turnajom ŠPORTUJ A VYHRAJ, organizovaným Spojenou školou – špeciálnou ZŠ a Diagnostickým centrom RK v spolupráci s nami. Tento rok si zmeralo sily 5 družstiev, ktoré si zahrali systémom každý s každým. Po odohraní všetkých zápasov, ktoré boli bohaté na góly a súboje v duchu FAIR-PLAY sa nakoniec tešili z prvenstva na turnaji naši starší hráči FC PREROD. Druhú priečku obsadil tím FC SAVIO zo Špeciálnej základnej školy Ružomberok, tretí boli hráči Diagnostického centra Ružomberok, na štvrtej pozícií skončil náš tím AS ROMA a konečné piate miesto patrilo naším FC PREROD mladší. Výborné športové dopoludnie si s radosťou zopakujeme aj o rok. Vďaka všetkým spoluorganizátorom za pomoc a za ochranu počas celého turnaja Pánovi.

ZIMNÝ POBYT V LIPTOVSKEJ TEPLEJ

Koncom novembra nastal čas, na náš každoročný zimný tábor. Tento rok sme sa rozhodli stráviť v útulnom penzióne ZA MLYNOM v Liptovskej Teplej. Vo štvrtok poobede sme zahájili náš pobyt spoločnou “zoznamovačkou” a povzbudení výbornou večerou, sme si vychutnali zaujímavý film. Piatkový deň sme začali našou známou “komunitou”, kde sme sa zahĺbili do seba samých. Osviežujúci obed nás naštartoval energiou, ktorú sme mohli vybehať v telocvični odohraním priateľského futbalového zápasu. Po športovom popoludní sme sa vybrali na relaxačnú kúru do blízkych kúpeľov Lúčky. Po mrazivej nočnej hre sme sa ani nenazdali a sobotné ráno klopalo na dvere a pomaly, ale isto sme sa lúčili s krásnym penziónom “ZA MLYNOM”, ktorý nás opäť dostal svojím čarom a štedrosťou našich hostiteľov.

S ODVAHOU A MÚDROSŤOU SME PRINÁŠALI SEBA

Dňa 21.11.2017 sa uskutočnil 10.ročník Žiackej konferencie. Tento ročník sa uskutočnil vo Veľkej dvorane KD AH. Na úvod našej konferencie sa prišli pozrieť aj najvyšší predstavitelia mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor, PhD., Ing. Michal Slašťan, ktorí zároveň aj ocenili dlhoročných organizátorov žiackej konferencie a úspešných študentov v rámci dňa študentstva. Pred úvodným zahájením konferencie, nám krásnym číslom odštartovali konferenciu žiaci ŠÚV Ružomberok. Inšpiratívnymi číslami sa nám predstavili všetky pozvané školy. Tento ročník žiackej konferencie s témou – S ODVAHOU A MÚDROSŤOU, PRINÁŠAJ SEBA sa podaril na ”výbornú”, za čo veľmi pekne ďakujeme dvanástim základným školám z okresu a šiestim stredným školám z Ružomberka.