Štedré Vianoce 2018

Vianoce 2018 boli v prerode naozaj štedré. Štedré na vzájomné priateľské stretnutia dospelých a detí z rozličných klubov, ktoré sa počas roka stretávali na výletoch, spoločných akciách, pobytoch a teraz mohli zasadnúť k spoločnému “štderopoobednému” stolu a vzájomne si vyjadriť poďakovanie za prežitý rok. Boli štedré na vďačnosť voči všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k budovaniu dobrých vzťahov a rozvoju detí a mladých v prerode, počas uplynulého roka. Boli štedré na radosť a smiech (aj na dobrých vtipoch) a v neposlednej miere boli štedré na dary, aj vďaka Nadácii pre deti Slovenska, ktorá podporila náš projekt “Spoznaj (sa) viac s prerodom”, ktorý budeme realizovať v roku 2019. Už sme zakúpili a po prvýkrát otestovali korčule na predvianočnom korčuľovaní :)

Vďaka Bohu za všetko a s jeho požehnaním “hor sa” do roku 2019, zažiť plno nových dobrodružstiev a osobných prerodov…to vinšujeme do nového roka 2019 aj Vám…

D&J prerod


Mrazivo, zábavne, družne…

..tak nám bolo na tohtoročnom zimnom pobyte v Jánskej doline. Pobyt sa niesol v rovnomennom duchu ako tohtoročná žiacka konferencia-”dôvera”. Tú sme si museli budovať od prvých chvíľ nášho stretnutia na stanici v RK, keďže sme na pobyt vybrali deti z rôznych skupín. Rodičia s dôverou zverili svoje ratolesti nám a my sme sa v “dôvere” s partiou 12 detí vybrali do krásnej liptovskej prírody. Po ubytovaní na penzióne Horec, po spoznaní nového prostredia, sme spoznávali cez “zoznamovačku” seba navzájom. Po večeri sme sa vybrali na prvý dobrodružný výjazd sebadôvery do nočnej zasneženej prírody. Bola to zaujímavá “chasa”, sprevádzalo nás všetko, čo malo nohy a vrtule..( dron, pes aj mačka:) Po mrazivom outdórovom okruhu sme sa v 2 skupinách vrátili na penzión, nevediac, ktorá sa stratila ktorej. Po nočných nepredvídateľných akciách (putá na nohách, fotelky pred dverami) sme sa prebudili do krásneho nového rána. Výdatné raňajky nás posilnili na bazénové čľapkanie v štipľavej liečivej vodičke. Po obede sme preskúmali dolinu a využili všetky príležitosti, ktoré nám núkala zima (guľovačka, ľad a brodenie zasneženým lesom). Večer sme zavŕšili bryndzovými haluškami, žemľovkou a bombastickým spoločenským večerom, počas ktorého si každá skupina pripravila zábavné hry pre ostatných. Nočná hra, ktorá posilnila našu sebadôveru a odvahu nesmela chýbať ani na tomto pobyte. Ten sme nasledujúce dopoludnie zavŕšili balením, upratovaním a rozlúčkovou hodnotiacou komunitou, z ktorej sme si každý odniesli “náramky dôvery” a slová ocenenia. Nič už nebránilo vrátiť sa k svojim domov…

Budujme dôveru!

Dňa 15.11.2018 sa vo Veľkej dvorane KDAH uskutočnil 11.ročník Žiackej konferencie na tému “Dôvera”, ktorá mala zamerať prítomných na budovanie dôvery v medziľudských vzťahoch. Ako uviedol PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS.PhD. z nízkoprahového centra, “v dnešnej dobe, v ktorej sa šíri strach, neistota, zničenie oponenta, je potrebné, aby sme sa vo svojich rodinách, školách, komunitách upriamili na budovanie úprimnosti, bezpečia a dôvery vo vzťahoch, počnúc dospelými až po deti.” Na konferencii sa zúčastnili aj najvyšší predstavitelia Mesta Ružomberok, primátor MUDr. Igor Čombor, PhD. a jeho zástupca Ing. Michal Slašťan, ktorí zároveň ocenili pri príležitosti “Medzinárodného dňa študentstva” najúspešnejších študentov Mesta Ružomberok. Inšpiratívnymi číslami sa nám predstavili všetky pozvané školy. Tradičné hudobné a folklórne umenie sa prepletalo s modernými tanečnými, scénickými a adrenalínovými prvkami. Na organizácii podujatia sa podieľali Školský úrad Mesta Ružomberok, Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu PREROD a Obchodná akadémia Ružomberok so svojimi študentmi, pod taktovkou pani Rosovej. Veľmi pekne ďakujeme 100 účinkujúcim so svojimi pedagógmi a 200 divákom z 9 základných a 6 stredných škôl  Ružomberského okresu, ktorí prispeli účasťou k tradícii Žiackej konferencie v našom meste.

 

kaufland

Dobrý skutok s Kauflandom

Tešíme sa, že našu činnosť v prospech ohrozených detí v Ružomberku, si všímajú aj lokálne firmy a partneri. Začiatkom októbra nás kontaktovala spoločnosť Kaufland, ktorá vyberala zariadenie/aktivity, ktoré by podporili zo svojho jesenného výťažku, pri otvorení zmodernizovanej predajne. Spomedzi viacerých uchádzačov si vybrali nás.

žk_dôvera

VER MI – VER SI

Po roku, Vás opäť pozývame na žiacku konferenciu, ktorej hlavným cieľom je prezentovať názory, talenty, dary detí a mladých ľudí v súvislosti s aktuálnymi témami. Tohtoročnou témou je “Dôvera” a chceme ňou upriamiť pozornosť na dôveru a vyzdvihnúť dôležitosť jej budovania v medziľudských vzťahoch.

Žiacka konferencia sa uskutoční 15.11.2018 (štvrtok) vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku od 9.00 do 12.30 a pozývajú Vás na ňu Školský úrad Mesta Ružomberok a  PREROD v spolupráci so základnými a strednými školami nášho regiónu.

Pestrý záver prázdnin v PRERODe

Tohtoročné letné prázdniny sme v PRERODe zakončili pestrým programom. Najprv sme si s priateľmi z Komunitného centra v Liptovskom Mikuláši urobili v našej športovej hale T-18 miniturnaj. Po dramatických športových okamihoch a priateľských stretnutiach naši chlapci obsadili 1. a 3. miesto, kamoši z Mikuláša 2. a 4. Veríme, že si tento spoločný zážitok zopakujeme aj o rok.

V rámci nášho spomínania na krásne zážitky v Taliansku sme si dali “potáborové stretko” v klubovni. Všetko sme si pripravili spoločne ako sa patrí, chlapci uvarili čokoládovo-banánový puding so šľahačkou (mal trošku prihorenú arašidovú príchuť, ale bol fajný), mamka jedného chlapca nám poslala 2 “kusiská” koláča a pozreli sme si video prezentáciu, ktorú vytvorili Adam, Tibor a Dominik z nasnímaných záberov a fotiek v Taliansku. Bol to radostný, chutný čas spoločného spomínania.

S ďalšou partiou chlapcov z Černovej sme navštívili akciu “bodka za prázdninami” v Levoči. Ráno sme si privstali a zažili zábavnú cestu do Spišskej Novej Vsi, kde sme presadli na autobus, ktorý nás doviezol do Levoče. Po rannom rozkukaní a nakúpení pečiva v miestnej pekárni sme si obzreli centrum mesta a “vyšplhali” sa na levočskú horu. Tam nás čakala skoro 3-stovka chlapcov z celého Slovenska, pestrý program so scénkami a workshopmi a chutný obed “pod stromami”. Cesta späť bola dobrodružstvom, nakoľko po úvodnom “nalodení” na autobus z Levoče do Spišskej sa tento 2 km pred mestom nemohol dostať ďalej, kvôli komplikovanej dopravnej nehode. A tak sme sa v pretekoch s časom (do odchodu vlaku chýbalo 20 min.) vybrali behom. Realistický pán policajt na prvej riadenej križovatke nám povedal, že to nestihneme, no vzápätí pre nás stopol iný autobus, ktorého šofér nás ochotne doviezol až na autobusovú stanicu. No a cesta vlakom bola opäť veľkou zábavou pri spoločenských hrách (našťastie sme našli 2 voľné “kupéčka” na konci vlaku bez pripojenia na WiFi :)

PREROD v Riccione

Toto leto bolo pre deti z PRERODu naozaj nezvyčajné. Vďaka podpore projektu „Makaj na sebe a zaži tábor s PRERODom“ Férovou nadáciou O2, Mestom Ružomberok a miestnym združením YMCA sa mohlo 16 detí dostať do Talianskeho letoviska Riccione. Projekt bol zameraný na poznávanie novej krajiny, kultúry, hodnôt, zvykov a jazyka. Deti boli zážitkovo vedené k posilňovaniu sebavedomia, sebadôvery, zodpovednosti, zlepšeniu vzťahov, rozvoju komunikačných zručností a zvládaniu záťažových situácií v kolektíve vrstovníkov. Deti mali zároveň možnosť učiť sa orientovať v novom prostredí, spoznávať iných ľudí a posilňovať svoj rešpekt a toleranciu voči nim.

Po nočnej ceste autobusom sme sa  „vylodili“ aj s našimi veľkými kuframi priamo v kempe Riccione, kde nás už čakali rozložené stany a „more“ zážitkov. Po úvodnom rozkukaní sme sa hneď vybrali na pláž, kde nás odviezol „kempový vláčik“ a plní očakávania sme sa hodili do teplého a pokojného mora. To však nebolo vždy len pokojné, zažili sme aj spenené rozbúrené vlny a silný vietor. Keď sme zatúžili po sladkej vode, využili sme na skákanie a rozličné akrobatické kúsky bazén s mostíkom v našom areáli. Takto sme to striedali a prepletali výletmi do okolia. Niektorí chlapci sa osmelili a začali komunikovať v angličtine a dohodli si medzištátny zápas s talianskymi chlapcami na neďalekom umelom ihrisku. Počas nášho pobytu sme boli na výlete v San Maríne, kde sme si pozreli pamiatky starobylého štátu a vypočuli slávnostné „salvy“ na počesť Albánskeho prezidenta, ktorý tam bol v tom čase na návšteve. Tiež sme vyplávali loďou za delfínmi a preverili naše suchozemské žalúdky. Jeden deň sme si urobili prechádzku na taliansky vidiek, s tvorivými skupinovými aktivitami z bambusu. Ďalší sme sa vybrali peši do Rimini a po niekoľko hodinovej večernej prechádzke promenádou, sme si dali záverečnú „komunitu“ na pláži. Počas týchto našich skupinových sedením sme počas celého pobytu rástli vo vzájomnom poznaní, komunikácii, vzájomnom ocenení a úprimnosti. Tak ako napísala pani delegátka z cestovnej kancelárie, ktorú sme na jednu z „komunít“ pozvali: „Dnes celý deň hrdo nosím náramok ocenenia. Mám tu v Riccione skvelú partiu 16 mladých chlapcov z Nízkoprahového centra zo stredného Slovenska a štyroch dospelých vedúcich. Každý večer vzájomne diskutujú v kruhu a vymieňajú si náramky podľa toho, kto si náramok zaslúži – zároveň musia povedať, za čo osobu oceňujú. Včera som od chlapcov dostala náramok aj ja, za dobrú organizáciu. Až ma to dojalo.“ Vďaka pani kuchárke a kuchárovi z východného Slovenska sme mali naozaj „domácu“ stravu. Ani jeden deň nášho pobytu nebol rovnaký, vždy sme zažili nejaké nové dobrodružstvo. Zážitok to bol vskutku skvelý, ako sa vyznal jeden chlapec – účastník pobytu: „Pobyt do zahraničia bol veľmi atraktívny a dobrodružný. Cesta bola náročná a aj miestami únavná, ale plná zážitkov a nových skúseností. Moje pocity z pobytu sú skvelé. Budem na to spomínať vždy príjemne. Ostatní chalani, aj ja som si tam našiel nové kamarátstva, ktoré vydržia ešte dlho. Pobyt bol super a zopakoval by som si ho kľudne ešte raz.“ Tak ktovie, možno sa to ešte niekedy podarí.

logoO2logo YMCA

DSC_0149 (500x401)

Don Bosco RK-up 2018 vyhrali v mladšej kategórii NAŠI !

V športovej hale T-18 sa 12. júna uskutočnil náš tradičný futbalový turnaj Don Bosco RK-up. Na tohtoročnom 7. ročníku súťažilo 11 tímov v dvoch kategóriách.

Náš putovný turnaj sa tentoraz niesol sa v duchu témy: “Hrajme ako o dušu”. Vonku bol “búrkový čas” a vnútri v hale to vrelo emóciami, túžbou po víťazstve a priateľskými stretnutiami 100 detí a kolegov z partnerských zariadení a škôl. Pred úvodným výkopom nás poctila svojou účasťou aj pani vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva pani Dagmar Majeríková a krátko sa nám prihovoril Jaroslav Rakučák z Nízkoprahového centra pre deti a rodinu (PREROD), ktorý nás povzbudil, aby sme sa nezabudli v zápale boja zastaviť a načerpať z prameňa. Celý turnaj sme zverili pod rozhodcovskú píšťalku pána Stanislava Bombu, ktorý bol garanciou spravodlivého rozhodovania až do posledného dvadsiateho piateho zápasu a prízvukoval deťom, že zdravie a osoba súpera je prednejšie ako za každú cenu streliť gól a vyhrať. V tímoch vládla spolupatričnosť, vzájomná podpora a vytrvalosť, ktorú tento rok všetci hráči výborne zvládli spolu so svojimi dospelými “trénermi” až do posledných popoludňajších momentov turnaja. Náš športový program spestrila hip-hopová formácia zo súkromnej základnej umeleckej školy. Putovný pohár si tento rok odniesli starší chlapci zo ZŠ Bystrická, pod vedením pána učiteľa Fabiana.

Záverečná bilancia turnaja: mladší: 1. FC PREROD A 2. ZŠ BYSTRICKÁ 3. AS ROMA (PREROD)        4. FC PREROD B 5. FC DETSKÝ DOMOV;

starší: 1. ZŠ BYSTICKÁ 2. FC PREROD´S 3. FC SAVIO (Spojená škola – ŠZŠ) 4. ZŠ A.HLINKU ČERNOVÁ 5. FC DGC RUŽA (Diagnostické centrum RK) 6. FC DETSKÝ DOMOV

Ďakujeme všetkým zúčastneným a tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k organizácii turnaja.

“Makaj na sebe” a zaži tábor s PRERODom

V našom zariadení poskytujeme deťom a mladým celoročný program – skupinových stretnutí zameraný na rozvoj základných sociálnych zručností (komunikácie, vyjadrenie svojich pocitov, empatie, asertivity, spolupráce, zvládanie záťažových situácií) z dôvodu predchádzania vzniku problémov a pomoci rodinám vo výchove a v krízových životných situáciách. Počas školského roka vedieme deti k aktívnemu a zmysluplnému využívaniu voľného času a realizácii, poskytnutím priestoru a pomôcok na nízkoprahovú (dostupnú) športovú činnosť a organizovaním športových turnajov vytvárame priestor na spoločné stretnutie detí. Okrem týchto činností je budujúcou a formujúcou súčasťou našej činnosti realizovanie rekreačno-náučných prímestských táborov a výchovno-rekreačných pobytov počas voľných prázdninových dní.

V projekte Makaj na sebe“ a zaži tábor s PRERODOm“ chceme zrealizovať v spolupráci s miestnym združením YMCA, výchovno-rekreačný pobyt v zahraničí, ktorý bude zameraný na lepšie sebapoznanie, posilňovanie sebavedomia, sebadôvery, zodpovednosti, zlepšenie vzťahov medzi deťmi ako aj na rozvoj komunikačných zručností a tiež tréning zvládania záťažových situácií v kolektíve rovesníkov. Pobyt bude zameraný aj na poznanie novej krajiny, získanie nových zážitkov a relaxáciu. Prostredníctvom zážitkových techník budú deti vedené k funkčnej orientácii v novom prostredí, spoznávaniu kultúry a hodnôt daného regiónu a kontaktom s inými ľuďmi bude posilňované rešpektovanie sa a tolerancia. Projekt podporili:

logoO2logo YMCA