Preventívne programy

školám ponúkame programy primárnej a sekundárnej prevencie vzniku závislostí

  •  ZÁKLADNÉ ŠKOLY
  • program “Ako sa vyhnúť falošným ťahom?”
  • projekt prevencie závislostí na základných školách pozostáva zo štyroch stretnutí, pričom jedno skupinové stretnutie trvá deväťdesiat minút a žiaci ho poväčšine absolvujú počas vyučovania.

 

  •   STREDNÉ ŠKOLY
  • program “Čistý život”
  • projekt prevencie vzniku závislostí pozostáva z dvoch stretnutí, pričom jedno skupinové stretnutie trvá deväťdesiat minút a žiaci ho poväčšine absolvujú počas vyučovania, v prípade potreby je možné pridať rozširujúce stretnutie.

 

  • Škola napíše písomnú žiadosť o realizáciu projektu, resp. kontaktuje naše zariadenie
  • Škola zabezpečí priestory na realizáciu projektu
  • So školou sa dohodneme na čase a frekvencii, v ktorej sa projekt bude realizovať
  • Škola po dohode s realizátorom projektu zabezpečí, aby v skupine, s ktorou sa bude pracovať bolo maximálne 20 žiakov (pokiaľ je v skupine väčší počet žiakov skupina sa delí na dve časti)

Projekt primárnej prevencie pre ZŠ_kompletný popis