Kedy nás vyhladať

  • máte v triede žiaka, ktorý má problém rešpektovať autoritu učiteľa a školský poriadok?
  • záleží vám na tom, aby ste porozumeli správaniu vašich žiakov v škole?
  • je váš žiak v poslednej dobe príliš agresívny, utiahnutý, manipulatívny, prípadne klame?
  • začal váš žiak príliš veľa vymeškávať, chodiť “poza školu”, kradnúť, vyhľadávať “problémových” kamarátov?
  • chcete viac porozumieť správaniu, vzájomným vzťahom a potrebám žiakov v triednom kolektíve?
  • máte podozrenie, že vo vašom triednom kolektíve dochádza k vyčleňovaniu, ubližovaniu, prípadne iným nežiadúcim javom?
  • domnievate sa, že váš žiak experimentuje s návykovými látkami alebo máte podozrenie, že ich užíva? (energetické nápoje, tabak, alkohol, marihuana a iné nelegálne drogy)?
  • chcete efektívne a systematicky preventívne pôsobiť proti vzniku týchto javov?
  • chcete posilniť výchovnú zložku vo výchovno-vzdelávacom procese vašej školy?

KONTAKTUJTE NÁS alebo sa ZASTAVTE OSOBNE.