Spolupráca

V záujme klientov nášho zariadenia spolupracujeme:

 • s prirodzeným prostredím klienta:
 • RODINA
 • ŠKOLA
 • ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
 • ULICA

 

 • s inštitúciami a organizáciami:
 • Mestský úrad Ružomberok
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • Okresný súd a prokuratúra v Ružomberku
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • pediatri
 • polícia
 • liečebne a resocializačné zariadenia