Rodičia

 • máte problém v rodine, s ktorým si samy neviete poradiť?
 • nerozumiete správaniu vášho dieťaťa?
 • má vaše dieťa problém rešpektovať autority, pravidlá, “hranice” správania?
 • je vaše dieťa v poslednej dobe príliš agresívne, utiahnuté, manipulatívne, príp. klame?
 • experimentuje vaše dieťa s návykovými látkami alebo máte podozrenie, že ich užíva? (energetické nápoje, tabak, alkohol, marihuana a iné nelegálne drogy)
 • máte pocit, že vaše dieťa trávi veľa času pasívne pri PC hrách a iných médiách?
 • začalo sa vaše dieťa potulovať, chodiť “poza školu”, kradnúť, vyhľadávať “problémových” kamarátov?

KONTAKTUJTE NÁS alebo sa ZASTAVTE OSOBNE.

Vaše dieťa u nás dostane:

 • Prístup, ktorý neodsudzuje. K deťom pristupujeme takým spôsobom, ktorý ich neodsudzuje za to, aké sú, alebo ako sa správajú.
 • Možnosť porozprávať sa s dospelými, aj so svojimi vrstovníkmi o najrôznejších témach, o ktorých sa dieťaťu ťažko hovorí v škole, ale aj doma.
 • Budovanie zručností a sociálnych kompetencií, spolupatričnosti, spolupráce, vytrvalosti a zvládania záťažových situácií a to najmä v skupine vrstovníkov.
 • Priestor pre seba. Okrem rozhovorov o vážnych témach ponúkame deťom aj priestor pre hry priamo na “klubových” stretnutiach. V priebehu školského roka sa deti môžu zúčastniť rôznych výletov, športových, kultúrnych aktivít, pobytov a akcií s nami.
 • Priestor pre realizáciu v netradičných formách záujmovej činnosti, ktoré budú prispôsobené potrebám vášho dieťaťa.

DOKUMENTY na stiahnutie:

infolist-rodičom_skupinová-činnosť

informovaný-súhlas_kluby