Žiaci sa obohatili dobrom, čo je v nich …

Na žiackej konferencii sme sa stretli 10. novembra už po ôsmy krát. Zvolená téma “Hľadaj dobro v druhých” mala zacieliť žiakov a učiteľov na skutočnosť, že v každom človekovi je možné nájsť “čosi” dobré a vzájomne sa obohacovať. Táto téma je aktuálna najmä v čase, keď sa medzi ľuďmi šíri vzájomná neznášanlivosť, strach a predsudky. Tvorivo sa témy zhostilo viac ako 130 žiakov a pedagógov z 10 základných a 5 stredných škôl okresu Ružomberok. Akciu prišlo podporiť viac ako 150 ďalších žiakov so svojimi učiteľmi. Konferenciu sme organizovali tak ako po minulé roky v spolupráci s Oddelením školstva a športu MÚ a Obchodnou akadémiou v Ružomberku, ktorá sa aktívne zapojila do organizácie so svojimi študentmi pod taktovkou pani Rosovej.

ĎAKUJEME všetkým za priateľské stretnutie.