SAMSUNG CAMERA PICTURES

Novoročný futbalový turnaj v Malých Tatrách

V stredu 28. januára 2015 ráno sa u nás stretla partia futbalu-chtivých chlapcov. Po úvodných inštrukciách a rozdelení dresov, sme sa vybrali rýchlym rozcvičkovým tempom do telocvične pri Spojenej škole v Malých Tatrách. Táto spolu s Nízkoprahovým denným centrom pre deti a rodinu a Diagnostickým centrom Ružomberok bola organizátorom už 2. ročníka futbalového turnaja. Tento ročník bol špecifický tým, že si na ňom mohli zahrať aj naši mladší kamaráti a PREROD naň vyslal 2 svoje tímy. Na úvodný zápas sa odpískalo krátko po 9.00 po pekných uvítacích slovách pani riaditeľky Baranovej. V staršej kategórii obhájili prvenstvo chlapci z Diagnostického centra, ktorí “valcovali” v zápasoch vysokým rozdielom skóre tím PRERODu (skončil 2.) a Spojenej školy (3.miesto). V mladšej kategórii zas uspeli a vo vzájomnej bilancii zápasov vyhrali chlapci zo Spojenej školy pred PREROĎáckymi dorastencami. V závere nikto neodišiel bez ocenenia svojho úsilia a zároveň motivácie popracovať na svojom zlepšení.

Gratulujeme víťazom a všetkým zúčastneným ĎAKUJEME za férový, pokojný a priateľský priebeh turnaja. Tešíme sa na najbližšie spoločné stretnutie na našom Don Bosco RK-up 2015.