So starším kamarátom, sa cítim bezpečne

Projekt “So starším kamarátom sa cítim bezpečne” je zameraný na vytvorenie bezpečného prostredia pre deti a mladých z miestnej komunity v Černovej. Vytvorením tímu dobrovoľníkov – mladých a dospelých z miestnej komunity, ktorí sa budú s deťmi pravidelne stretávať chceme, aby “boli počúvané” a bol im venovaný čas a vnímané ich potreby, čo bude budovať ich pocit bezpečia, užitočnosti a prináležitosti ku komunite, v ktorej žijú. Prostredníctvom pravidelného osobného stretávania sa detí (stretiek), spoločnej účasti na voľnočasových, športových a dobrodružných aktivitách chceme posilniť vytváranie dôvery a spolupatričnosti medzi deťmi. Na stretnutie budeme využívať priestor, ktorý nám dala k dispozícii miestna škola, ktorý si upravíme a vybavíme zaujímavými hrami. Pri diskusiách a spoločných stretnutiach s animátormi a dospelými hosťami zažijú radosť, spolupatričnosť, vzájomné obohatenie. Dobrovoľníkov pripravíme na prácu s deťmi a cez leto zažijeme spolu dobrodružstvo podľa výberu detí. Projekt podporili: