ZÁVEREČNÁ PLAVBA

Posledný deň prímestského tábora – ‘’SPOZNAJ SVOJ KRAJ S PRERODOM 2‘‘ sme navštívili krásny Oravský Podzámok. Skvelý výhľad z Oravského hradu nám ukázal úžasnú krásu nášho kraja. Po ukončení prehliadky sme sa spoločne najedli a posilnení išli vpred ďalšiemu dobrodružstvu. Tento krát to bol splav rieky Orava na raftových člnoch. Po úvodných inštrukciách sme sa nebojácne pustili na trojhodinový splav, počas ktorého sme vyskúšali fyzickú zdatnosť chalanov, ale aj teplotu vody. Po spoločnom splave sme sa nakoniec všetci úspešne vylodili na brehu. Záver našej návštevy na Orave sme zavŕšili v miestnej pizzerii. Na Orave sme tento rok ukončili náš prímestský tábor ‘’SPOZNAJ SVOJ KRAJ S PRERODOM 2‘‘ a tešíme sa na ďalšie spoločné dobrodružstvá.

Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju a Mestu Ružomberok, ktorí nás podporili v realizácii tohto projektu, vďaka ktorému sme mohli lepšie SPOZNAŤ SVOJ KRAJ S PRERODOM.