FLÓRBALOVÉ PRIATEĽSKÉ STRETNUTIE

V rámci našich piatkových futbalových tréningov, sme si tento krát naplánovali zmenu. Vzhľadom k tomu, že naša domovská telocvičňa prechádzala rekonštrukciou, hľadali sme náhradný plán, v ktorom nám ústretovú ruku poskytla ZŠ ČERNOVÁ, kde sme odohrali priateľský floorbalový zápas s miestnymi chlapcami. Zmena v tréningovom procese bola príjemným spestrením. Ďakujeme.