Neboli sme “online”, stretli sme sa osobne.

“Nebuď online, ja som tu”, bolo témou tohtoročného, už 9.ročníka žiackej konferencie, ktorá sa konala 24.11. v Kultúrnom dome Andreja Hlinku. Stretlo sa na nej viac ako 300 žiakov a ich učiteľov z ružomberského okresu. Svojou návštevou nás poctil aj pán viceprimátor mesta Ružomberok Ing. Michal Slašťan, ktorý celé podujatie otvoril a vyzval mladých k pohybu a osobnému stretávaniu sa, na čo nadviazal prostredníctvom príbehu pán Rakučák z Nízkoprahového centra pre deti a rodinu-PREROD, v ktorom vyzdvihol potrebu žitia lásky, ktorá potrebuje na svoju realizáciu a záchranu čas. Konferencia bola opäť priestorom na vzájomné stretnutie, obohatenie a inšpiráciu “žiakov-žiakmi”. Na podujatí nechýbal spev, tanec, krásne individuálne aj skupinové vystúpenia. Mladí opäť ukázali svojim rovesníkom, čomu sa naplno venujú keď “nie sú online”. Konferenciu sme organizovali tak ako po minulé roky v spolupráci s Oddelením školstva a športu MÚ a Obchodnou akadémiou v Ružomberku, ktorá sa aktívne zapojila do organizácie so svojimi študentmi pod taktovkou pani Rosovej. Vďaka patrí všetkým zúčastneným, ktorí si našli uprostred svojich povinností, čas na osobné stretnutie.