DON BOSCO RK-UP 2016

Ani tento rok sme nezaváhali a zorganizovali sme už 5. ročník futbalového turnaja Don Bosco RK-UP 2016. Jubilejný ročník sme odohrali v krásnom prostredí Čutkovskej doliny. Turnaj sme odštartovali v troch vekových kategóriách: mladší žiaci, starší žiaci a stredoškoláci. Pred úvodným výkopom nás poctili svojou účasťou aj zástupcovia mesta Ružomberok, pán viceprimátor mesta Ružomberok Ing. Michal Slašťan, vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva pani Ing. Dagmar Majeríková a pán riaditeľ Diagnostického centra Ružomberok PaedDr.Emanuel Difko.

Od samého úvodu bolo cítiť medzi účastníkmi športového ducha, ktorý sa niesol celým turnajom až do konca. O napínavé zápasy nebola núdza, nádherné góly a krásne akcie boli súčasťou 5. ročníka Don Bosco RK-UP 2016. V priebehu turnaja spestrili náš program tanečná skupina rómskych dievčat pod vedením Judity Malíškovej a hip-hopová “FF crash” pod vedením Ley Zuzákovej. Po spoločnom guláši sa turnaj preniesol do druhej polovice, kde sa hrali rozhodujúce zápasy. Sporné situácie a nešportové správanie nám aj tento rok “rozsúdil” profesionálny rozhodca p.Močiliak, ktorý pokojným prístupom k chlapcom zvládal udržať aj silnejšie emócie na ihrisku. Nádherný športový zážitok počas celého turnaja nám ukázal cestu, ktorá otvára dvere k lepším medziľudským vzťahom. Vďaka duchovnému požehnaniu univerzitného kaplána Róberta Slotku, sa turnaj niesol v rukách Otca, ktorý bol s nami v každom momente. Vďaka patrí aj dobrovoľníkom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k pozdvihnutiu detí a mladých, pre ktorých bol turnaj zorganizovaný. O rok sme tu znova, a čo vy?

KONEČNÉ PORADIE TÍMOV TURNAJA DON BOSCO RK-UP 2016

KATEGÓRIA MLADŠÍ ŽIACI -> 1.miesto: ZŠ Bystrická, 2.miesto: FC Savio (Spojenej – špeciálnej základnej školy, 3.miesto: FC Prerod (Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu)

KATEGÓRIA STARŠÍ ŽIACI -> 1.miesto: FC Prerod (Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu), 2.miesto: ZŠ Bystrická (tím z Dončovej), 3.miesto: ZŠ Bystrická, 4.miesto: ZŠ Černová A.Hlinku, 5.miesto: FC DGC (Diagnostického centra Ružomberok)

KATEGÓRIA STREDOŠKOLÁCI -> 1.miesto: Kuchári z 2.F (Spojenej školy obchodu a služieb Ružomberok), 2.miesto: chlapci z Gymnázia Sv. Andreja, 3.miesto: Kuchári z 1.F (Spojenej školy obchodu a služieb Ružomberok)