Mesačné archívy: Október 2018

žk_dôvera

VER MI – VER SI

Po roku, Vás opäť pozývame na žiacku konferenciu, ktorej hlavným cieľom je prezentovať názory, talenty, dary detí a mladých ľudí v súvislosti s aktuálnymi témami. Tohtoročnou témou je “Dôvera” a chceme ňou upriamiť pozornosť na dôveru a vyzdvihnúť dôležitosť jej budovania v medziľudských vzťahoch.

Žiacka konferencia sa uskutoční 15.11.2018 (štvrtok) vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku od 9.00 do 12.30 a pozývajú Vás na ňu Školský úrad Mesta Ružomberok a  PREROD v spolupráci so základnými a strednými školami nášho regiónu.