Mesačné archívy: Marec 2018

“Makaj na sebe” a zaži tábor s PRERODom

V našom zariadení poskytujeme deťom a mladým celoročný program – skupinových stretnutí zameraný na rozvoj základných sociálnych zručností (komunikácie, vyjadrenie svojich pocitov, empatie, asertivity, spolupráce, zvládanie záťažových situácií) z dôvodu predchádzania vzniku problémov a pomoci rodinám vo výchove a v krízových životných situáciách. Počas školského roka vedieme deti k aktívnemu a zmysluplnému využívaniu voľného času a realizácii, poskytnutím priestoru a pomôcok na nízkoprahovú (dostupnú) športovú činnosť a organizovaním športových turnajov vytvárame priestor na spoločné stretnutie detí. Okrem týchto činností je budujúcou a formujúcou súčasťou našej činnosti realizovanie rekreačno-náučných prímestských táborov a výchovno-rekreačných pobytov počas voľných prázdninových dní.

V projekte Makaj na sebe“ a zaži tábor s PRERODOm“ chceme zrealizovať v spolupráci s miestnym združením YMCA, výchovno-rekreačný pobyt v zahraničí, ktorý bude zameraný na lepšie sebapoznanie, posilňovanie sebavedomia, sebadôvery, zodpovednosti, zlepšenie vzťahov medzi deťmi ako aj na rozvoj komunikačných zručností a tiež tréning zvládania záťažových situácií v kolektíve rovesníkov. Pobyt bude zameraný aj na poznanie novej krajiny, získanie nových zážitkov a relaxáciu. Prostredníctvom zážitkových techník budú deti vedené k funkčnej orientácii v novom prostredí, spoznávaniu kultúry a hodnôt daného regiónu a kontaktom s inými ľuďmi bude posilňované rešpektovanie sa a tolerancia. Projekt podporili:

logoO2logo YMCA

So starším kamarátom, sa cítim bezpečne

Projekt “So starším kamarátom sa cítim bezpečne” je zameraný na vytvorenie bezpečného prostredia pre deti a mladých z miestnej komunity v Černovej. Vytvorením tímu dobrovoľníkov – mladých a dospelých z miestnej komunity, ktorí sa budú s deťmi pravidelne stretávať chceme, aby “boli počúvané” a bol im venovaný čas a vnímané ich potreby, čo bude budovať ich pocit bezpečia, užitočnosti a prináležitosti ku komunite, v ktorej žijú. Prostredníctvom pravidelného osobného stretávania sa detí (stretiek), spoločnej účasti na voľnočasových, športových a dobrodružných aktivitách chceme posilniť vytváranie dôvery a spolupatričnosti medzi deťmi. Na stretnutie budeme využívať priestor, ktorý nám dala k dispozícii miestna škola, ktorý si upravíme a vybavíme zaujímavými hrami. Pri diskusiách a spoločných stretnutiach s animátormi a dospelými hosťami zažijú radosť, spolupatričnosť, vzájomné obohatenie. Dobrovoľníkov pripravíme na prácu s deťmi a cez leto zažijeme spolu dobrodružstvo podľa výberu detí. Projekt podporili:

 

Krásny zimný čas na “Chate pod Kozím”

Tohtoročný jarný pobyt bol skutočne “mrazivý”. Vybrali sme sa, tak ako aj minulý rok na turistickú chatu “pod Kozím” na koniec Čutkovskej doliny. Partia chalanov a chlapov v počte 15 bola “nažhavená” na dobrodružné zážitky v “divočine”. Už pri príchode na chatu nás príroda vťahovala svojou “zimnou” nádherou. Po ubytovaní, “narúbaní” dreva a úvodnom guláši, sme sa prvé popoludnie vybrali smerom “Pod Vtáčnik”. Napriek tomu, že sily nám ubúdalo a sneh bol čoraz hlbší a nohy čoraz ťažšie, zdolali sme vrchol s krásnym výhľadom. Večera bola gazdovská a výdatná, pretože nás čakala “strategická” nočná hra “pri krmelcoch”. Zver sme síce nevideli, ale miestami bolo uprostred tej nočnej doliny, ťažké rozoznať človeka, od plížiacich a plaziacich sa tvorov. Chlapci nás prekvapili, viac ako mi ich, odvahou, strategickým myslením, sebaovládaním a spoluprácou. Nakoniec sme sa všetci stretli pri praskajúcom krbe na chate. Ráno sme začali netradičnou rozcvičkou v snehu, umytím nôh v potoku a po dobrých raňajkách sme pobrali k jeleniemu vodopádu. Ten svojou krásou obdaril len tých najvytrvalejších a ochotných “vytrvať až do konca”. Spiatočná cesta na chatu bola strategickým lesným únikom. Na záver sme si navarili dobrý obed, poriadili a šťastní a spokojní sa pobrali domov. Tak tešíme sa opäť o rok!