Mesačné archívy: Apríl 2017

Bezpečne doma – v komunite – pri športe – S PRERODom

Náš projekt “Športuj s PRERODom”, podporený Nadáciou pre deti Slovenska v grantovom programe “Športujem rád a bezpečne” úspešne beží. Vytvorili sa 2 partie chlapcov                         v 2 ružomberských lokalitách (Baničné, Rybárpole), ktorý sa stretávajú na pravidelných tréningoch a spoločnom športovaní pod vedením zamestnanca “nízkoprahu” PREROD. Mapujeme aj podmienky bezpečného športovania detí v ich prirodzenom prostredí a v ďalšej fáze projektu plánujeme tieto predostrieť miestnym poslancom.

V rámci projektu sme sa 4.4.2017 s kolegom zúčastnili workshopu vo Zvolene. Témy, ktoré nám predostreli kolegovia z NDS boli: právna ochrana pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi, poznanie princípov vytvárania bezpečného prostredia pre deti, aktívne zapájanie detí do tvorby bezpečného prostredia, rozvíjanie sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomný rešpekt detí a dospelých. Stretnutie s ľuďmi z celého Slovenska, realizujúcimi svoje projekty bolo zaujímavé a obohacujúce a poznatky zužitkujeme pri realizácii nášho projektu.