Mesačné archívy: November 2015

Žiaci sa obohatili dobrom, čo je v nich …

Na žiackej konferencii sme sa stretli 10. novembra už po ôsmy krát. Zvolená téma “Hľadaj dobro v druhých” mala zacieliť žiakov a učiteľov na skutočnosť, že v každom človekovi je možné nájsť “čosi” dobré a vzájomne sa obohacovať. Táto téma je aktuálna najmä v čase, keď sa medzi ľuďmi šíri vzájomná neznášanlivosť, strach a predsudky. Tvorivo sa témy zhostilo viac ako 130 žiakov a pedagógov z 10 základných a 5 stredných škôl okresu Ružomberok. Akciu prišlo podporiť viac ako 150 ďalších žiakov so svojimi učiteľmi. Konferenciu sme organizovali tak ako po minulé roky v spolupráci s Oddelením školstva a športu MÚ a Obchodnou akadémiou v Ružomberku, ktorá sa aktívne zapojila do organizácie so svojimi študentmi pod taktovkou pani Rosovej.

ĎAKUJEME všetkým za priateľské stretnutie.

Hľadajme dobro v druhých

Pozývame Vás, na 8. ročník žiackej konferencie do Veľkej dvorany Kultúrneho domu Andreja Hlinku, v utorok 10.11.2015 o 9.00 hod. Spoločne s pedagógmi, žiakmi a študentmi základných a stredných škôl z okresu Ružomberok, budeme “Hľadať dobro v druhých”.