Mesačné archívy: Marec 2015

fotoRUZ-300x204

Odborný seminár v PRERODe

V spolupráci s Katedrou pedagogiky a psychológie Katolíckej Univerzity v Ružomberku a Inštitútom psychoterapie a socioterapie z Bratislavy, sa u nás v PRERODe, dňa 27.3.2015 uskutočnil odborný seminár Psychoterapia, socioterapia a dieťa.

Zúčastnilo sa ho 39 odborníkov pracujúcich s deťmi a mládežou v oblasti poradenstva, vzdelávania, výchovy a sociálnej práce. Témy boli zamerané na príčiny agresivity detí  a na konštruktívne zvládaní konfliktov v školskom prostredí(Mgr. Viera Lutherová). Téma konfliktov bola doplnená o ponuku osvedčeného programu riešenia konfliktov “Koberček mieru” (MUDr. I. Juráš). Prednáškové dopoludnie sme uzavreli témou supervízie ako efektívnej cesty vzdelávania a osobnostného rastu pre zamestnancov výchovných a školských zariadení (PhDr. Ľudovít Dobšovič). Popoludní prebiehali dva workshopy: INPP metóda a neurofyziologické príčiny zlyhávania detí s poruchami pozornosti, učenia a správania (MUDr. I. Juráš) a ochutnávka skupinového zážitkového vzdelávania zameraného na osobnostný rast (PhDr. Ľudovít Dobšovič, PhDr. Livia Lozsi).

Ďakujeme Inštitútu psychoterapie a socioterapie z Bratislavy a doc. PhDr. Daniele Kolibovej, CSc.      za sprostredkovanie podnetných odborných informácií a skúseností.