Blog

VER MI – VER SI

Po roku, Vás opäť pozývame na žiacku konferenciu, ktorej hlavným cieľom je prezentovať názory, talenty, dary detí a mladých ľudí v súvislosti s aktuálnymi témami. Tohtoročnou témou je „Dôvera“ a chceme ňou upriamiť pozornosť na dôveru a vyzdvihnúť dôležitosť jej budovania v medziľudských vzťahoch. Žiacka konferencia sa uskutoční 15.11.2018 (štvrtok) vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu…