Blog

Žiaci sa obohatili dobrom, čo je v nich …

Na žiackej konferencii sme sa stretli 10. novembra už po ôsmy krát. Zvolená téma „Hľadaj dobro v druhých“ mala zacieliť žiakov a učiteľov na skutočnosť, že v každom človekovi je možné nájsť „čosi“ dobré a vzájomne sa obohacovať. Táto téma je aktuálna najmä v čase, keď sa medzi ľuďmi šíri vzájomná neznášanlivosť, strach a predsudky. Tvorivo…

Hľadajme dobro v druhých

Pozývame Vás, na 8. ročník žiackej konferencie do Veľkej dvorany Kultúrneho domu Andreja Hlinku, v utorok 10.11.2015 o 9.00 hod. Spoločne s pedagógmi, žiakmi a študentmi základných a stredných škôl z okresu Ružomberok, budeme „Hľadať dobro v druhých“.