Blog

ROMALETO 2015

Dňa 27.8.2015 sme zorganizovali stretnutie ROMALETO. Tento ročník sa uskutočnil na ulici Silbigera. Deň bol nabitý pozitívnou energiou a emóciami. V spolupráci s bratskou jednotou a komunitným centrom sme pripravili futbalový turnaj pre chlapcov a dievčatá absolvovali zaujímavé súťaže. Po dobrom výkone sme si spoločne pripravili táborák a opiekli si špekáčky. Na záver dňa sme…