Blog

Presťahovali sme sa …

Od nového školského roka 2013/2014 sídli PREROD na novom mieste. Aktuálne nás nájdete na ulici Plavisko 47 (v hale T-18) v Ružomberku. Všetci súčasní aj noví klienti, rodičia, učitelia, deti, mladí priatelia, známy aj neznámy sa môžete tešiť, lebo sa nám to v nových priestoroch presvetlilo a zväčšilo. Tak príďte sa presvedčiť aj OSOBNE. Ak…

The Street´13 vyhrali RH Heat

V sobotu 14. septembra sa stretlo 10 tímov v hale T-18 na spoločnom streetbalovom zápolení. Od rána sa hala začala otriasať buchotom basketbalových lôpt a tlkotom žhavých sŕdc. Podujatie otvorili svojimi priateľskými pozdravmi pán viceprimátor Stanislav Bella, Jaroslav Rakučák, ktorí sa neskôr aj aktívne zapojili do hry a celé podujatie sme spolu s Grahamom odovzdali…