Blog

vrátiť sa na všetky blogy

12. ročník žiackej konferencie

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu – PREROD v spolupráci s Oddelením školstva a športu MÚ RK, Obchodnou akadémiou RK, základnými a strednými školami ružomberského okresu,  Vás pozýva na 12. ročník žiackej konferencie s témou „Počuješ ma?“

Konferencia sa uskutoční 14. novembra 2019 od 8.30 do 12.30 vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku a jej hlavným cieľom je dať priestor deťom a mladým ľuďom, aby prostredníctvom svojich darov a talentov, vyjadrili svoj názor a postoj k aktuálnym témam. Pri práci s deťmi a mladými ľuďmi vnímame, že nie sú dostatočne počutí v ich životných situáciách a v radostiach i trápeniach ostávajú často osamotení. Taktiež nedostávajú dostatočný priestor na prezentáciu ich videnia sveta a niektorí dospelí ich neberú vážne. Na druhej strane dospelí zažívajú, že rebelujúcim deťom nerozumejú. Aj z tohto dôvodu chceme v dobe silných vizuálnych obrazov a posolstiev, upriamiť pozornosť detí a dospelých na vzájomné sústredené „počutie sa!“, čo môže utužiť naše vzťahy.

hereX